Ron Lab


 

9E10.ChS78&81A.Gal4.pCDNA1/AMP

Mammalian expression plasmid encoding S78A & S81A mutant mouse CHOP fused to DNA-binding domain of yeast Gal4. Described in: Wang, X.-Z., and Ron, D. (1996). Stress-induced phosphorylation and activation of the transcription factor CHOP (GADD153) by p38 MAP-kinase. Science 272, 1347-1349.

Plasmid sequence in EMBL format:

ID Untitled standard; DNA; 5649 BP.
XX
XX
DT 11-MAY-1995
XX
XX
XX
XX
XX
CC Comments for pcDNA I/Amp: 4801 base pairs Col E1 origin: bases
CC 1-587 M13 origin: bases 588-1180 Ampicillin gene: bases 1360-2303
CC CMV promoter: bases 2304-2954 T7 primer sequence: bases 2938-2957
CC Polylinker: bases 2956-3074 SP6 primer sequence: bases 3075-3093
CC Splice and PolyA: bases 3094-3792 Polyoma origin: bases 3798-4693
CC SV40 origin: bases 4694-4797 Inserted 4801 residues at position 0
CC Inserted 924 residues (Residues 2265 to 3189 of 9E
CC 10.CHOPWT.Gal4.pBS) at position 2982 replacing residues 2982 to
CC 3058 Deleted residues 3251 to 3253 and replaced it with residues
CC 3251 to 3252 Typed 1 residues at position 3252 Deleted residues
CC 3260 to 3261 and replaced it with residues 3260 to 3261
XX
XX
FH Key Location/Qualifiers
FH
FT promoter 2304..2954
FT /note="CMV promoter"
FT insertion_seq 2983..3020
FT /note="9E10 Myc Tag + reastriction sites"
FT CDS 2991..3941
FT /note="9E10.ChopWT.Gal4 ORF
FT /codon_start=1"
FT primer_bind complement(3008..2991)
FT /note="Ch1081R"
FT exon 3001..3158
FT /note="exon 3"
FT primer_bind 3081..3098
FT /note="Ch10DLQ"
FT exon 3159..3416
FT /note="exon4"
FT primer_bind 3176..3193
FT /note="ASM_TTLD"
FT mutation 3252..3253
FT /note="S78A"
FT mutation 3261
FT /note="S81A"
FT primer_bind 3285..3302
FT /note="Ch10MAQ"
FT misc_feature 3417..3944
FT /note="GAL4-DNA-BD"
XX
SQ Sequence 5649 BP; 1566 A; 1313 C; 1357 G; 1413 T;
GGCGTAATCT GCTGCTTGCA AACAAAAAAA CCACCGCTAC CAGCGGTGGT TTGTTTGCCG GATCAAGAGC TACCAACTCT TTTTCCGAAG GTAACTGGCT TCAGCAGAGC GCAGATACCA AATACTGTCC TTCTAGTGTA GCCGTAGTTA GGCCACCACT TCAAGAACTC TGTAGCACCG CCTACATACC TCGCTCTGCT AATCCTGTTA CCAGTGGCTG CTGCCAGTGG CGATAAGTCG TGTCTTACCG GGTTGGACTC AAGACGATAG TTACCGGATA AGGCGCAGCG GTCGGGCTGA ACGGGGGGTT CGTGCACACA GCCCAGCTTG GAGCGAACGA CCTACACCGA ACTGAGATAC CTACAGCGTG AGCATTGAGA AAGCGCCACG CTTCCCGAAG GGAGAAAGGC GGACAGGTAT CCGGTAAGCG GCAGGGTCGG AACAGGAGAG CGCACGAGGG AGCTTCCAGG GGGAAACGCC TGGTATCTTT ATAGTCCTGT CGGGTTTCGC CACCTCTGAC TTGAGCGTCG ATTTTTGTGA TGCTCGTCAG GGGGGCGGAG CCTATGGAAA AACGCCAGCA ACGCAAGCTA GCTTCTAGCT AGAAATTGTA AACGTTAATA TTTTGTTAAA ATTCGCGTTA AATTTTTGTT AAATCAGCTC ATTTTTTAAC CAATAGGCCG AAATCGGCAA AATCCCTTAT AAATCAAAAG AATAGCCCGA GATAGGGTTG AGTGTTGTTC CAGTTTGGAA CAAGAGTCCA CTATTAAAGA ACGTGGACTC CAACGTCAAA GGGCGAAAAA CCGTCTATCA GGGCGATGGC CGCCCACTAC GTGAACCATC ACCCAAATCA AGTTTTTTGG GGTCGAGGTG CCGTAAAGCA CTAAATCGGA ACCCTAAAGG GAGCCCCCGA TTTAGAGCTT GACGGGGAAA GCCGGCGAAC GTGGCGAGAA AGGAAGGGAA GAAAGCGAAA GGAGCGGGCG CTAGGGCGCT GGCAAGTGTA GCGGTCACGC TGCGCGTAAC CACCACACCC GCCGCGCTTA ATGCGCCGCT ACAGGGCGCG TACTATGGTT GCTTTGACGA GACCGTATAA CGTGCTTTCC TCGTTGGAAT CAGAGCGGGA GCTAAACAGG AGGCCGATTA AAGGGATTTT AGACAGGAAC GGTACGCCAG CTGGATTACC AAAGGGCCTC GTGATACGCC TATTTTTATA GGTTAATGTC ATGATAATAA TGGTTTCTTA GACGTCAGGT GGCACTTTTC GGGGAAATGT GCGCGGAACC CCTATTTGTT TATTTTTCTA AATACATTCA AATATGTATC CGCTCATGAG ACAATAACCC TGATAAATGC TTCAATAATA TTGAAAAAGG AAGAGTATGA GTATTCAACA TTTCCGTGTC GCCCTTATTC CCTTTTTTGC GGCATTTTGC CTTCCTGTTT TTGCTCACCC AGAAACGCTG GTGAAAGTAA AAGATGCTGA AGATCAGTTG GGTGCACGAG TGGGTTACAT CGAACTGGAT CTCAACAGCG GTAAGATCCT TGAGAGTTTT CGCCCCGAAG AACGTTTTCC AATGATGAGC ACTTTTAAAG TTCTGCTATG TGGCGCGGTA TTATCCCGTG TTGACGCCGG GCAAGAGCAA CTCGGTCGCC GCATACACTA TTCTCAGAAT GACTTGGTTG AGTACTCACC AGTCACAGAA AAGCATCTTA CGGATGGCAT GACAGTAAGA GAATTATGCA GTGCTGCCAT AACCATGAGT GATAACACTG CGGCCAACTT ACTTCTGACA ACGATCGGAG GACCGAAGGA GCTAACCGCT TTTTTGCACA ACATGGGGGA TCATGTAACT CGCCTTGATC GTTGGGAACC GGAGCTGAAT GAAGCCATAC CAAACGACGA GCGTGACACC ACGATGCCTG CAGCAATGGC AACAACGTTG CGCAAACTAT TAACTGGCGA ACTACTTACT CTAGCTTCCC GGCAACAATT AATAGACTGG ATGGAGGCGG ATAAAGTTGC AGGACCACTT CTGCGCTCGG CCCTTCCGGC TGGCTGGTTT ATTGCTGATA AATCTGGAGC CGGTGAGCGT GGGTCTCGCG GTATCATTGC AGCACTGGGG CCAGATGGTA AGCCCTCCCG TATCGTAGTT ATCTACACGA CGGGGAGTCA GGCAACTATG GATGAACGAA ATAGACAGAT CGCTGAGATA GGTGCCTCAC TGATTAAGCA TTGGTAACTG TCAGACCAAG TTTACTCATA TATACTTTAG ATTGATTTAA AACTTCATTT TTAATTTCTC TAGCGCGTTG ACATTGATTA TTGACTAGTT ATTAATAGTA ATCAATTACG GGGTCATTAG TTCATAGCCC ATATATGGAG TTCCGCGTTA CATAACTTAC GGTAAATGGC CCGCCTGGCT GACCGCCCAA CGACCCCCGC CCATTGACGT CAATAATGAC GTATGTTCCC ATAGTAACGC CAATAGGGAC TTTCCATTGA CGTCAATGGG TGGACTATTT ACGGTAAACT GCCCACTTGG CAGTACATCA AGTGTATCAT ATGCCAAGTA CGCCCCCTAT TGACGTCAAT GACGGTAAAT GGCCCGCCTG GCATTATGCC CAGTACATGA CCTTATGGGA CTTTCCTACT TGGCAGTACA TCTACGTATT AGTCATCGCT ATTACCATGG TGATGCGGTT TTGGCAGTAC ATCAATGGGC GTGGATAGCG GTTTGACTCA CGGGGATTTC CAAGTCTCCA CCCCATTGAC GTCAATGGGA GTTTGTTTTG GCACCAAAAT CAACGGGACT TTCCAAAATG TCGTAACAAC TCCGCCCCAT TGACGCAAAT GGGCGGTAGG CGTGTACGGT GGGAGGTCTA TATAAGCAGA GCTCTCTGGC TAACTAGAGA ACCCACTGCT TACTGGCTTA TCGAAATTAA TACGACTCAC TATAGGGAGA CCCAAGCTTG GTACCGAGCT CGGATCCGCC ATGGAGCAAA AGCTGATTTC TGAGGAGGAT CTGGCAGCTG AGTCCCTGCC TTTCACCTTG GAGACGGTGT CCAGCTGGGA GCTGGAAGCC TGGTATGAGG ATCTGCAGGA GGTCCTGTCC TCAGATGAAA TTGGGGGCAC CTATATCTCA TCCCCAGGAA ACGAAGAGGA AGAATCAAAA ACCTTCACTA CTCTTGACCC TGCGTCCCTA GCTTGGCTGA CAGAGGAGCC AGGGCCAACA GAGGTCACAC GCACATCCCA AGCCCCTCGC GCTCCAGATT CCAGTCAGAG TTCTATGGCC CAGGAGGAAG AGGAGGAAGA GCAAGGAAGA ACTAGGAAAC GGAAACAGAG TGGTCAGTGC CCAGCCCGGC CTGGGAAGCA ACGCATGAAG GAGAAGGAGC AGGAGAACGA GCGGAAAGTG GCACAGCTAG CGCTACTGTC TTCTATCGAA CAAGCATGCG ATATTTGCCG ACTTAAAAAG CTCAAGTGCT CCAAAGAAAA ACCGAAGTGC GCCAAGTGTC TGAAGAACAA CTGGGAGTGT CGCTACTCTC CCAAAACCAA AAGGTCTCCG CTGACTAGGG CACATCTGAC AGAAGTGGAA TCAAGGCTAG AAAGACTGGA ACAGCTATTT CTACTGATTT TTCCTCGAGA AGACCTTGAC ATGATTTTGA AAATGGATTC TTTACAGGAT ATAAAAGCAT TGTTAACAGG ATTATTTGTA CAAGATAATG TGAATAAAGA TGCCGTCACA GATAGATTGG CTTCAGTGGA GACTGATATG CCTCTAACAT TGAGACAGCA TAGAATAAGT GCGACATCAT CATCGGAAGA GAGTAGTAAC AAAGGTCAAA GACAGTTGAC TGTATCGCCG GAATTCTGCA GATATCCATC ACACTGGCGG CCGCTCGAGC ATGCATCTAG AGGGCCCTAT TCTATAGTGT CACCTAAATG CTAGAGGATC TTTGTGAAGG AACCTTACTT CTGTGGTGTG ACATAATTGG ACAAACTACC TACAGAGATT TAAAGCTCTA AGGTAAATAT AAAATTTTTA AGTGTATAAT GTGTTAAACT ACTGATTCTA ATTGTTTGTG TATTTTAGAT TCCAACCTAT GGAACTGATG AATGGGAGCA GTGGTGGAAT GCCTTTAATG AGGAAAACCT GTTTTGCTCA GAAGAAATGC CATCTAGTGA TGATGAGGCT ACTGCTGACT CTCAACATTC TACTCCTCCA AAAAAGAAGA GAAAGGTAGA AGACCCCAAG GACTTTCCTT CAGAATTGCT AAGTTTTTTG AGTCATGCTG TGTTTAGTAA TAGAACTCTT GCTTGCTTTG CTATTTACAC CACAAAGGAA AAAGCTGCAC TGCTATACAA GAAAATTATG GAAAAATATT TGATGTATAG TGCCTTGACT AGAGATCATA ATCAGCCATA CCACATTTGT AGAGGTTTTA CTTGCTTTAA AAAACCTCCC ACACCTCCCC CTGAACCTGA AACATAAAAT GAATGCAATT GTTGTTGTTA ACTTGTTTAT TGCAGCTTAT AATGGTTACA AATAAAGCAA TAGCATCACA AATTTCACAA ATAAAGCATT TTTTTCACTG CATTCTAGTT GTGGTTTGTC CAAACTCATC AATGTATCTT ATCATGTCTG GATCATCCCG CCATGGTATC AACGCCATAT TTCTATTTAC AGTAGGGACC TCTTCGTTGT GTAGGTACCG CTGTATTCCT AGGGAAATAG TAGAGGCACC TTGAACTGTC TGCATCAGCC ATATAGCCCC CGCTGTTCGA CTTACAAACA CAGGCACAGT ACTGACAAAC CCATACACCT CCTCTGAAAT ACCCATAGTT GCTAGGGCTG TCTCCGAACT CATTACACCC TCCAAAGTCA GAGCTGTAAT TTCGCCATCA AGGGCAGCGA GGGCTTCTCC AGATAAAATA GCTTCTGCCG AGAGTCCCGT AAGGGTAGAC ACTTCAGCTA ATCCCTCGAT GAGGTCTACT AGAATAGTCA GTGCGGCTCC CATTTTGAAA ATTCACTTAC TTGATCAGCT TCAGAAGATG GCGGAGGGCC TCCAACACAG TAATTTTCCT CCCGACTCTT AAAATAGAAA ATGTCAAGTC AGTTAAGCAG GAAGTGGACT AACTGACGCA GCTGGCCGTG CGACATCCTC TTTTAATTAG TTGCTAGGCA ACGCCCTCCA GAGGGCGTGT GGTTTTGCAA GAGGAAGCAA AAGCCTCTCC ACCCAGGCCT AGAATGTTTC CACCCAATCA TTACTATGAC AACAGCTGTT TTTTTTAGTA TTAAGCAGAG GCCGGGGACC CCTGGGCCCG CTTACTCTGG AGAAAAAGAA GAGAGGCATT GTAGAGGCTT CCAGAGGCAA CTTGTCAAAA CAGGACTGCT TCTATTTCTG TCACACTGTC TGGCCCTGTC ACAAGGTCCA GCACCTCCAT ACCCCCTTTA ATAAGCAGTT TGGGAACGGG TGCGGGTCTT ACTCCGCCCA TCCCGCCCCT AACTCCGCCC AGTTCCGCCC ATTCTCCGCC CCATGGCTGA CTAATTTTTT TTATTTATGC AGAGGCCGAG GCCGCCTCGG CCTCTGAGCT ATTCCAGAAG TAGTGAGGAG GCTTTTTTGG AGGCCTAGGC TTTTGCAAAA AGCTAATTC