Ron Lab


 

9E10.ChWT.Gal4.pCDNA1/AMP

Mammalian expression plasmid encoding wildtype mouse CHOP fused to DNA-binding domain of yeast Gal4. Described in: Wang, X.-Z., and Ron, D. (1996). Stress-induced phosphorylation and activation of the transcription factor CHOP (GADD153) by p38 MAP-kinase. Science 272, 1347-1349.

Plasmid sequence in EMBL format:

ID Untitled standard; circular DNA; 5649 BP.
XX
XX
DT 11-MAY-1995
XX
XX
XX
XX
XX
CC Comments for pcDNA I/Amp: 4801 base pairs Col E1 origin: bases
CC 1-587 M13 origin: bases 588-1180 Ampicillin gene: bases 1360-2303
CC CMV promoter: bases 2304-2954 T7 primer sequence: bases 2938-2957
CC Polylinker: bases 2956-3074 SP6 primer sequence: bases 3075-3093
CC Splice and PolyA: bases 3094-3792 Polyoma origin: bases 3798-4693
CC SV40 origin: bases 4694-4797 Inserted 4801 residues at position 0
CC Inserted 924 residues (Residues 2265 to 3189 of 9E
CC 10.CHOPWT.Gal4.pBS) at position 2982replacing residues 2982 to
CC 3058
XX
XX
FH Key Location/Qualifiers
FH
FT promoter 2304..2954
FT /note="CMV promoter"
FT insertion_seq 2983..3020
FT /note="9E10 Myc Tag + reastriction sites"
FT CDS 2991..3941
FT /note="9E10.ChopWT.GAL4 ORF
FT /codon_start=1"
FT primer_bind complement(3008..2991)
FT /note="Ch1081R"
FT exon 3001..3158
FT /note="exon 3"
FT primer_bind 3081..3098
FT /note="Ch10DLQ"
FT exon 3159..3416
FT /note="exon4"
FT misc_feature 3167
FT /note="Origin of Ch6"
FT primer_bind 3176..3193
FT /note="ASM_TTLD"
FT primer_bind 3285..3302
FT /note="Ch10MAQ"
FT misc_feature 3423..3944
FT /note="Gal4 portion"
XX
SQ Sequence 5649 BP; 1567 A; 1312 C; 1356 G; 1414 T;
GGCGTAATCT GCTGCTTGCA AACAAAAAAA CCACCGCTAC CAGCGGTGGT TTGTTTGCCG
GATCAAGAGC TACCAACTCT TTTTCCGAAG GTAACTGGCT TCAGCAGAGC GCAGATACCA
AATACTGTCC TTCTAGTGTA GCCGTAGTTA GGCCACCACT TCAAGAACTC TGTAGCACCG
CCTACATACC TCGCTCTGCT AATCCTGTTA CCAGTGGCTG CTGCCAGTGG CGATAAGTCG
TGTCTTACCG GGTTGGACTC AAGACGATAG TTACCGGATA AGGCGCAGCG GTCGGGCTGA
ACGGGGGGTT CGTGCACACA GCCCAGCTTG GAGCGAACGA CCTACACCGA ACTGAGATAC
CTACAGCGTG AGCATTGAGA AAGCGCCACG CTTCCCGAAG GGAGAAAGGC GGACAGGTAT
CCGGTAAGCG GCAGGGTCGG AACAGGAGAG CGCACGAGGG AGCTTCCAGG GGGAAACGCC
TGGTATCTTT ATAGTCCTGT CGGGTTTCGC CACCTCTGAC TTGAGCGTCG ATTTTTGTGA
TGCTCGTCAG GGGGGCGGAG CCTATGGAAA AACGCCAGCA ACGCAAGCTA GCTTCTAGCT
AGAAATTGTA AACGTTAATA TTTTGTTAAA ATTCGCGTTA AATTTTTGTT AAATCAGCTC
ATTTTTTAAC CAATAGGCCG AAATCGGCAA AATCCCTTAT AAATCAAAAG AATAGCCCGA
GATAGGGTTG AGTGTTGTTC CAGTTTGGAA CAAGAGTCCA CTATTAAAGA ACGTGGACTC
CAACGTCAAA GGGCGAAAAA CCGTCTATCA GGGCGATGGC CGCCCACTAC GTGAACCATC
ACCCAAATCA AGTTTTTTGG GGTCGAGGTG CCGTAAAGCA CTAAATCGGA ACCCTAAAGG
GAGCCCCCGA TTTAGAGCTT GACGGGGAAA GCCGGCGAAC GTGGCGAGAA AGGAAGGGAA
GAAAGCGAAA GGAGCGGGCG CTAGGGCGCT GGCAAGTGTA GCGGTCACGC TGCGCGTAAC
CACCACACCC GCCGCGCTTA ATGCGCCGCT ACAGGGCGCG TACTATGGTT GCTTTGACGA
GACCGTATAA CGTGCTTTCC TCGTTGGAAT CAGAGCGGGA GCTAAACAGG AGGCCGATTA
AAGGGATTTT AGACAGGAAC GGTACGCCAG CTGGATTACC AAAGGGCCTC GTGATACGCC
TATTTTTATA GGTTAATGTC ATGATAATAA TGGTTTCTTA GACGTCAGGT GGCACTTTTC
GGGGAAATGT GCGCGGAACC CCTATTTGTT TATTTTTCTA AATACATTCA AATATGTATC
CGCTCATGAG ACAATAACCC TGATAAATGC TTCAATAATA TTGAAAAAGG AAGAGTATGA
GTATTCAACA TTTCCGTGTC GCCCTTATTC CCTTTTTTGC GGCATTTTGC CTTCCTGTTT
TTGCTCACCC AGAAACGCTG GTGAAAGTAA AAGATGCTGA AGATCAGTTG GGTGCACGAG
TGGGTTACAT CGAACTGGAT CTCAACAGCG GTAAGATCCT TGAGAGTTTT CGCCCCGAAG
AACGTTTTCC AATGATGAGC ACTTTTAAAG TTCTGCTATG TGGCGCGGTA TTATCCCGTG
TTGACGCCGG GCAAGAGCAA CTCGGTCGCC GCATACACTA TTCTCAGAAT GACTTGGTTG
AGTACTCACC AGTCACAGAA AAGCATCTTA CGGATGGCAT GACAGTAAGA GAATTATGCA
GTGCTGCCAT AACCATGAGT GATAACACTG CGGCCAACTT ACTTCTGACA ACGATCGGAG
GACCGAAGGA GCTAACCGCT TTTTTGCACA ACATGGGGGA TCATGTAACT CGCCTTGATC
GTTGGGAACC GGAGCTGAAT GAAGCCATAC CAAACGACGA GCGTGACACC ACGATGCCTG
CAGCAATGGC AACAACGTTG CGCAAACTAT TAACTGGCGA ACTACTTACT CTAGCTTCCC
GGCAACAATT AATAGACTGG ATGGAGGCGG ATAAAGTTGC AGGACCACTT CTGCGCTCGG
CCCTTCCGGC TGGCTGGTTT ATTGCTGATA AATCTGGAGC CGGTGAGCGT GGGTCTCGCG
GTATCATTGC AGCACTGGGG CCAGATGGTA AGCCCTCCCG TATCGTAGTT ATCTACACGA
CGGGGAGTCA GGCAACTATG GATGAACGAA ATAGACAGAT CGCTGAGATA GGTGCCTCAC
TGATTAAGCA TTGGTAACTG TCAGACCAAG TTTACTCATA TATACTTTAG ATTGATTTAA
AACTTCATTT TTAATTTCTC TAGCGCGTTG ACATTGATTA TTGACTAGTT ATTAATAGTA
ATCAATTACG GGGTCATTAG TTCATAGCCC ATATATGGAG TTCCGCGTTA CATAACTTAC
GGTAAATGGC CCGCCTGGCT GACCGCCCAA CGACCCCCGC CCATTGACGT CAATAATGAC
GTATGTTCCC ATAGTAACGC CAATAGGGAC TTTCCATTGA CGTCAATGGG TGGACTATTT
ACGGTAAACT GCCCACTTGG CAGTACATCA AGTGTATCAT ATGCCAAGTA CGCCCCCTAT
TGACGTCAAT GACGGTAAAT GGCCCGCCTG GCATTATGCC CAGTACATGA CCTTATGGGA
CTTTCCTACT TGGCAGTACA TCTACGTATT AGTCATCGCT ATTACCATGG TGATGCGGTT
TTGGCAGTAC ATCAATGGGC GTGGATAGCG GTTTGACTCA CGGGGATTTC CAAGTCTCCA
CCCCATTGAC GTCAATGGGA GTTTGTTTTG GCACCAAAAT CAACGGGACT TTCCAAAATG
TCGTAACAAC TCCGCCCCAT TGACGCAAAT GGGCGGTAGG CGTGTACGGT GGGAGGTCTA
TATAAGCAGA GCTCTCTGGC TAACTAGAGA ACCCACTGCT TACTGGCTTA TCGAAATTAA
TACGACTCAC TATAGGGAGA CCCAAGCTTG GTACCGAGCT CGGATCCGCC ATGGAGCAAA
AGCTGATTTC TGAGGAGGAT CTGGCAGCTG AGTCCCTGCC TTTCACCTTG GAGACGGTGT
CCAGCTGGGA GCTGGAAGCC TGGTATGAGG ATCTGCAGGA GGTCCTGTCC TCAGATGAAA
TTGGGGGCAC CTATATCTCA TCCCCAGGAA ACGAAGAGGA AGAATCAAAA ACCTTCACTA
CTCTTGACCC TGCGTCCCTA GCTTGGCTGA CAGAGGAGCC AGGGCCAACA GAGGTCACAC
GCACATCCCA AAGCCCTCGC TCTCCAGATT CCAGTCAGAG TTCTATGGCC CAGGAGGAAG
AGGAGGAAGA GCAAGGAAGA ACTAGGAAAC GGAAACAGAG TGGTCAGTGC CCAGCCCGGC
CTGGGAAGCA ACGCATGAAG GAGAAGGAGC AGGAGAACGA GCGGAAAGTG GCACAGCTAG
CGCTACTGTC TTCTATCGAA CAAGCATGCG ATATTTGCCG ACTTAAAAAG CTCAAGTGCT
CCAAAGAAAA ACCGAAGTGC GCCAAGTGTC TGAAGAACAA CTGGGAGTGT CGCTACTCTC
CCAAAACCAA AAGGTCTCCG CTGACTAGGG CACATCTGAC AGAAGTGGAA TCAAGGCTAG
AAAGACTGGA ACAGCTATTT CTACTGATTT TTCCTCGAGA AGACCTTGAC ATGATTTTGA
AAATGGATTC TTTACAGGAT ATAAAAGCAT TGTTAACAGG ATTATTTGTA CAAGATAATG
TGAATAAAGA TGCCGTCACA GATAGATTGG CTTCAGTGGA GACTGATATG CCTCTAACAT
TGAGACAGCA TAGAATAAGT GCGACATCAT CATCGGAAGA GAGTAGTAAC AAAGGTCAAA
GACAGTTGAC TGTATCGCCG GAATTCTGCA GATATCCATC ACACTGGCGG CCGCTCGAGC
ATGCATCTAG AGGGCCCTAT TCTATAGTGT CACCTAAATG CTAGAGGATC TTTGTGAAGG
AACCTTACTT CTGTGGTGTG ACATAATTGG ACAAACTACC TACAGAGATT TAAAGCTCTA
AGGTAAATAT AAAATTTTTA AGTGTATAAT GTGTTAAACT ACTGATTCTA ATTGTTTGTG
TATTTTAGAT TCCAACCTAT GGAACTGATG AATGGGAGCA GTGGTGGAAT GCCTTTAATG
AGGAAAACCT GTTTTGCTCA GAAGAAATGC CATCTAGTGA TGATGAGGCT ACTGCTGACT
CTCAACATTC TACTCCTCCA AAAAAGAAGA GAAAGGTAGA AGACCCCAAG GACTTTCCTT
CAGAATTGCT AAGTTTTTTG AGTCATGCTG TGTTTAGTAA TAGAACTCTT GCTTGCTTTG
CTATTTACAC CACAAAGGAA AAAGCTGCAC TGCTATACAA GAAAATTATG GAAAAATATT
TGATGTATAG TGCCTTGACT AGAGATCATA ATCAGCCATA CCACATTTGT AGAGGTTTTA
CTTGCTTTAA AAAACCTCCC ACACCTCCCC CTGAACCTGA AACATAAAAT GAATGCAATT
GTTGTTGTTA ACTTGTTTAT TGCAGCTTAT AATGGTTACA AATAAAGCAA TAGCATCACA
AATTTCACAA ATAAAGCATT TTTTTCACTG CATTCTAGTT GTGGTTTGTC CAAACTCATC
AATGTATCTT ATCATGTCTG GATCATCCCG CCATGGTATC AACGCCATAT TTCTATTTAC
AGTAGGGACC TCTTCGTTGT GTAGGTACCG CTGTATTCCT AGGGAAATAG TAGAGGCACC
TTGAACTGTC TGCATCAGCC ATATAGCCCC CGCTGTTCGA CTTACAAACA CAGGCACAGT
ACTGACAAAC CCATACACCT CCTCTGAAAT ACCCATAGTT GCTAGGGCTG TCTCCGAACT
CATTACACCC TCCAAAGTCA GAGCTGTAAT TTCGCCATCA AGGGCAGCGA GGGCTTCTCC
AGATAAAATA GCTTCTGCCG AGAGTCCCGT AAGGGTAGAC ACTTCAGCTA ATCCCTCGAT
GAGGTCTACT AGAATAGTCA GTGCGGCTCC CATTTTGAAA ATTCACTTAC TTGATCAGCT
TCAGAAGATG GCGGAGGGCC TCCAACACAG TAATTTTCCT CCCGACTCTT AAAATAGAAA
ATGTCAAGTC AGTTAAGCAG GAAGTGGACT AACTGACGCA GCTGGCCGTG CGACATCCTC
TTTTAATTAG TTGCTAGGCA ACGCCCTCCA GAGGGCGTGT GGTTTTGCAA GAGGAAGCAA
AAGCCTCTCC ACCCAGGCCT AGAATGTTTC CACCCAATCA TTACTATGAC AACAGCTGTT
TTTTTTAGTA TTAAGCAGAG GCCGGGGACC CCTGGGCCCG CTTACTCTGG AGAAAAAGAA
GAGAGGCATT GTAGAGGCTT CCAGAGGCAA CTTGTCAAAA CAGGACTGCT TCTATTTCTG
TCACACTGTC TGGCCCTGTC ACAAGGTCCA GCACCTCCAT ACCCCCTTTA ATAAGCAGTT
TGGGAACGGG TGCGGGTCTT ACTCCGCCCA TCCCGCCCCT AACTCCGCCC AGTTCCGCCC
ATTCTCCGCC CCATGGCTGA CTAATTTTTT TTATTTATGC AGAGGCCGAG GCCGCCTCGG
CCTCTGAGCT ATTCCAGAAG TAGTGAGGAG GCTTTTTTGG AGGCCTAGGC TTTTGCAAAA
AGCTAATTC