Ron Lab


 

Human TLS-CHOP full-length cDNA in pCDNA1

Note that this plasmid must be propagated in P3-containing host strain such as DH10B/P3 under combined amp (25mcg/ml)/tet (10mcg/ml) selection pressure.

hLPS41.pCDNA1 (5369 BP, predicted). Insert between BamH1 and Xho1, CDS 2255..3640:

GGCGTAATCT GCTGCTTGCA AACAAAAAAA CCACCGCTAC CAGCGGTGGT TTGTTTGCCG GATCAAGAGC TACCAACTCT TTTTCCGAAG GTAACTGGCT TCAGCAGAGC GCAGATACCA AATACTGTCC TTCTAGTGTA GCCGTAGTTA GGCCACCACT TCAAGAACTC TGTAGCACCG CCTACATACC TCGCTCTGCT AATCCTGTTA CCAGTGGCTG CTGCCAGTGG CGATAAGTCG TGTCTTACCG GGTTGGACTC AAGACGATAG TTACCGGATA AGGCGCAGCG GTCGGGCTGA ACGGGGGGTT CGTGCACACA GCCCAGCTTG GAGCGAACGA CCTACACCGA ACTGAGATAC CTACAGCGTG AGCATTGAGA AAGCGCCACG CTTCCCGAAG GGAGAAAGGC GGACAGGTAT CCGGTAAGCG GCAGGGTCGG AACAGGAGAG CGCACGAGGG AGCTTCCAGG GGGAAACGCC TGGTATCTTT ATAGTCCTGT CGGGTTTCGC CACCTCTGAC TTGAGCGTCG ATTTTTGTGA TGCTCGTCAG GGGGGCGGAG CCTATGGAAA AACGCCAGCA ACGCAAGCTA GCTTCTAGCT AGAAATTGTA AACGTTAATA TTTTGTTAAA ATTCGCGTTA AATTTTTGTT AAATCAGCTC ATTTTTTAAC CAATAGGCCG AAATCGGCAA AATCCCTTAT AAATCAAAAG AATAGCCCGA GATAGGGTTG AGTGTTGTTC CAGTTTGGAA CAAGAGTCCA CTATTAAAGA ACGTGGACTC CAACGTCAAA GGGCGAAAAA CCGTCTATCA GGGCGATGGC CGCCCACTAC GTGAACCATC ACCCAAATCA AGTTTTTTGG GGTCGAGGTG CCGTAAAGCA CTAAATCGGA ACCCTAAAGG GAGCCCCCGA TTTAGAGCTT GACGGGGAAA GCCGGCGAAC GTGGCGAGAA AGGAAGGGAA GAAAGCGAAA GGAGCGGGCG CTAGGGCGCT GGCAAGTGTA GCGGTCACGC TGCGCGTAAC CACCACACCC GCCGCGCTTA ATGCGCCGCT ACAGGGCGCG TACTATGGTT GCTTTGACGA GACCGTATAA CGTGCTTTCC TCGTTGGAAT CAGAGCGGGA GCTAAACAGG AGGCCGATTA AAGGGATTTT AGACAGGAAC GGTACGCCAG CTGGATTACC GCGGTCTTTC TCAACGTAAC ACTTTACAGC GGCGCGTCAT TTGATATGAT GCGCCCCGCT TCCCGATAAG GGAGCAGGCC AGTAAAAGCA TTACCCGTGG TGGGGTTCCC GAGCGGCCAA AGGGAGCAGA CTCTAAATCT GCCGTCATCG ACTTCGAAGG TTCGAATCCT TCCCCCACCA CCATCACTTT CAAAAGTCCG AAAGAATCTG CTCCCTGCTT GTGTGTTGGA GGTCGCTGAG TAGTGCGCGA GTAAAATTTA AGCTACAACA AGGCAAGGCT TGACCGACAA TTGCATGAAG AATCTGCTTA GGGTTAGGCG TTTTGCGCTG CTTCGCGATG TACGGGCCAG ATATACGCGT TGACATTGAT TATTGACTAG TTATTAATAG TAATCAATTA CGGGGTCATT AGTTCATAGC CCATATATGG AGTTCCGCGT TACATAACTT ACGGTAAATG GCCCGCCTGG CTGACCGCCC AACGACCCCC GCCCATTGAC GTCAATAATG ACGTATGTTC CCATAGTAAC GCCAATAGGG ACTTTCCATT GACGTCAATG GGTGGACTAT TTACGGTAAA CTGCCCACTT GGCAGTACAT CAAGTGTATC ATATGCCAAG TACGCCCCCT ATTGACGTCA ATGACGGTAA ATGGCCCGCC TGGCATTATG CCCAGTACAT GACCTTATGG GACTTTCCTA CTTGGCAGTA CATCTACGTA TTAGTCATCG CTATTACCAT GGTGATGCGG TTTTGGCAGT ACATCAATGG GCGTGGATAG CGGTTTGACT CACGGGGATT TCCAAGTCTC CACCCCATTG ACGTCAATGG GAGTTTGTTT TGGCACCAAA ATCAACGGGA CTTTCCAAAA TGTCGTAACA ACTCCGCCCC ATTGACGCAA ATGGGCGGTA GGCGTGTACG GTGGGAGGTC TATATAAGCA GAGCTCTCTG GCTAACTAGA GAACCCACTG CTTACTGGCT TATCGAAATT AATACGACTC ACTATAGGGA GACCCAAGCT TGGTACCGAG CTCGGATCCT CGTTGCTTGC TTGCCTGTGC GCGCGTGCGC GGACATGGCC TCAAACGATT ATACCCAACA AGCAACCCAA AGCTATGGGG CCTACCCCAC CCAGCCCGGG CAGGGCTATT CCCAGCAGAG CAGTCAGCCC TACGGACAGC AGAGTTACAG TGGTTATAGC CAGTCCACGG ACACTTCAGG CTATGGCCAG AGCAGCTATT CTTCTTATGG CCAGAGCCAG AACACAGGCT ATGGAACTCA GTCAACTCCC CAGGGATATG GCTCGACTGG CGGCTATGGC AGTAGCCAGA GCTCCCAATC GTCTTACGGG CAGCAGTCCT CCTACCCTGG CTATGGCCAG CAGCCAGCTC CCAGCAGCAC CTCGGGAAGT TACGGTAGCA GTTCTCAGAG CAGCAGCTAT GGGCAGCCCC AGAGTGGGAG CTACAGCCAG CAGCCTAGCT ATGGTGGACA GCAGCAAAGC TATGGACAGC AGCAAAGCTA TAATCCCCCT CAGGGCTATG GACAGCAGAA CCAGTACAAC AGCAGCAGTG GTGGTGGAGG TGGAGGTGGA GGTGGAGGTA ACTATGGCCA AGATCAATCC TCCATGAGTA GTGGTGGTGG CAGTGGTGGC GGTTATGGCA ATCAAGACCA GAGTGGTGGA GGTGGCAGCG GTGGCTATGG ACAGCAGGAC CGTGGAGGCC GCGGCAGGGG TGGCAGTGGT GGCGGCGGCG GCGGCGGCGG TGGTGGTTAC AACCGCAGCA GTGGTGGCTA TGAACCCAGA GGTCGTGGAG GTGGCCGTGG AGGCAGAGGT GGCATGGGCG GAAGTGACCG TGGTGGCTTC AATAAATTTG GTGTGTTCAA GAAGGAAGTG TATCTTCATA CATCACCACA CCTGAAAGCA GATGTGCTTT TCCAGACTGA TCCAACTGCA GAGATGGCAG CTGAGTCATT GCCTTTCTCC TTCGGGACAC TGTCCAGCTG GGAGCTGGAA GCCTGGTATG AGGACCTGCA AGAGGTCCTG TCTTCAGATG AAAATGGGGG TACCTATGTT TCACCTCCTG GAAATGAAGA GGAAGAATCA AAAATCTTCA CCACTCTTGA CCCTGCTTCT CTGGCTTGGC TGACTGAGGA GGAGCCAGAA CCAGCAGAGG TCACAAGCAC CTCCCAGAGC CCTCACTCTC CAGATTCCAG TCAGAGCTCC CTGGCTCAGG AGGAAGAGGA GGAAGACCAA GGGAGAACCA GGAAACGGAA ACAGAGTGGT CATTCCCCAG CCCGGGCTGG AAAGCAGCGC ATGAAGGAGA AAGAACAGGA GAATGAAAGG AAAGTGGCAC AGCTAGCTGA AGAGAATGAA CGGCTCAAGC AGGAAATCGA GCGCCTGACC AGGGAAGTAG AGGCGACTCG CCGAGCTCTG ATTGACCGAA TGGTGAATCT GCACCAAGCA TGAACAATTG GGAGCATCAG TCCCCCACTT GGGCCACACT ACCCACCTTT CCCAGAAGTG GCTACTGACT ACCCTCTCAC TAGTGCCAAT GATGTGACCC TCAATCCCAC ATACGCAGGG GGAAGGCTTG GAGTAGACAA AAGGAAAGGT CTCAGCTTGT ATATAGAGAT TGTACATTTA TTTATTACTG TCCCTATCTA TTAAAGTGAC TTTCTATGAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAACTCGAGC ATGCATCTAG AGGGCCCTAT TCTATAGTGT CACCTAAATG CTAGAGGATC TTTGTGAAGG AACCTTACTT CTGTGGTGTG ACATAATTGG ACAAACTACC TACAGAGATT TAAAGCTCTA AGGTAAATAT AAAATTTTTA AGTGTATAAT GTGTTAAACT ACTGATTCTA ATTGTTTGTG TATTTTAGAT TCCAACCTAT GGAACTGATG AATGGGAGCA GTGGTGGAAT GCCTTTAATG AGGAAAACCT GTTTTGCTCA GAAGAAATGC CATCTAGTGA TGATGAGGCT ACTGCTGACT CTCAACATTC TACTCCTCCA AAAAAGAAGA GAAAGGTAGA AGACCCCAAG GACTTTCCTT CAGAATTGCT AAGTTTTTTG AGTCATGCTG TGTTTAGTAA TAGAACTCTT GCTTGCTTTG CTATTTACAC CACAAAGGAA AAAGCTGCAC TGCTATACAA GAAAATTATG GAAAAATATT TGATGTATAG TGCCTTGACT AGAGATCATA ATCAGCCATA CCACATTTGT AGAGGTTTTA CTTGCTTTAA AAAACCTCCC ACACCTCCCC CTGAACCTGA AACATAAAAT GAATGCAATT GTTGTTGTTA ACTTGTTTAT TGCAGCTTAT AATGGTTACA AATAAAGCAA TAGCATCACA AATTTCACAA ATAAAGCATT TTTTTCACTG CATTCTAGTT GTGGTTTGTC CAAACTCATC AATGTATCTT ATCATGTCTG GATCATCCCG CCATGGTATC AACGCCATAT TTCTATTTAC AGTAGGGACC TCTTCGTTGT GTAGGTACCG CTGTATTCCT AGGGAAATAG TAGAGGCACC TTGAACTGTC TGCATCAGCC ATATAGCCCC CGCTGTTCGA CTTACAAACA CAGGCACAGT ACTGACAAAC CCATACACCT CCTCTGAAAT ACCCATAGTT GCTAGGGCTG TCTCCGAACT CATTACACCC TCCAAAGTCA GAGCTGTAAT TTCGCCATCA AGGGCAGCGA GGGCTTCTCC AGATAAAATA GCTTCTGCCG AGAGTCCCGT AAGGGTAGAC ACTTCAGCTA ATCCCTCGAT GAGGTCTACT AGAATAGTCA GTGCGGCTCC CATTTTGAAA ATTCACTTAC TTGATCAGCT TCAGAAGATG GCGGAGGGCC TCCAACACAG TAATTTTCCT CCCGACTCTT AAAATAGAAA ATGTCAAGTC AGTTAAGCAG GAAGTGGACT AACTGACGCA GCTGGCCGTG CGACATCCTC TTTTAATTAG TTGCTAGGCA ACGCCCTCCA GAGGGCGTGT GGTTTTGCAA GAGGAAGCAA AAGCCTCTCC ACCCAGGCCT AGAATGTTTC CACCCAATCA TTACTATGAC AACAGCTGTT TTTTTTAGTA TTAAGCAGAG GCCGGGGACC CCTGGGCCCG CTTACTCTGG AGAAAAAGAA GAGAGGCATT GTAGAGGCTT CCAGAGGCAA CTTGTCAAAA CAGGACTGCT TCTATTTCTG TCACACTGTC TGGCCCTGTC ACAAGGTCCA GCACCTCCAT ACCCCCTTTA ATAAGCAGTT TGGGAACGGG TGCGGGTCTT ACTCCGCCCA TCCCGCCCCT AACTCCGCCC AGTTCCGCCC ATTCTCCGCC CCATGGCTGA CTAATTTTTT TTATTTATGC AGAGGCCGAG GCCGCCTCGG CCTCTGAGCT ATTCCAGAAG TAGTGAGGAG GCTTTTTTGG AGGCCTAGGC TTTTGCAAAA AGCTAATTC