Ron Lab


 

Human TLS full-length cDNA in pCDNA1 expression vector

hTLS.pCDNA1 (5770 BP, predicted). Insert between BamH1 and Xho1, CDS 2255..2332:

Note that this plasmid must be propagated in P3-containing host strain such as DH10B/P3 under combined amp (25mcg/ml)/tet (10mcg/ml) selection pressure.

GGCGTAATCT GCTGCTTGCA AACAAAAAAA CCACCGCTAC CAGCGGTGGT TTGTTTGCCG GATCAAGAGC TACCAACTCT TTTTCCGAAG GTAACTGGCT TCAGCAGAGC GCAGATACCA AATACTGTCC TTCTAGTGTA GCCGTAGTTA GGCCACCACT TCAAGAACTC TGTAGCACCG CCTACATACC TCGCTCTGCT AATCCTGTTA CCAGTGGCTG CTGCCAGTGG CGATAAGTCG TGTCTTACCG GGTTGGACTC AAGACGATAG TTACCGGATA AGGCGCAGCG GTCGGGCTGA ACGGGGGGTT CGTGCACACA GCCCAGCTTG GAGCGAACGA CCTACACCGA ACTGAGATAC CTACAGCGTG AGCATTGAGA AAGCGCCACG CTTCCCGAAG GGAGAAAGGC GGACAGGTAT CCGGTAAGCG GCAGGGTCGG AACAGGAGAG CGCACGAGGG AGCTTCCAGG GGGAAACGCC TGGTATCTTT ATAGTCCTGT CGGGTTTCGC CACCTCTGAC TTGAGCGTCG ATTTTTGTGA TGCTCGTCAG GGGGGCGGAG CCTATGGAAA AACGCCAGCA ACGCAAGCTA GCTTCTAGCT AGAAATTGTA AACGTTAATA TTTTGTTAAA ATTCGCGTTA AATTTTTGTT AAATCAGCTC ATTTTTTAAC CAATAGGCCG AAATCGGCAA AATCCCTTAT AAATCAAAAG AATAGCCCGA GATAGGGTTG AGTGTTGTTC CAGTTTGGAA CAAGAGTCCA CTATTAAAGA ACGTGGACTC CAACGTCAAA GGGCGAAAAA CCGTCTATCA GGGCGATGGC CGCCCACTAC GTGAACCATC ACCCAAATCA AGTTTTTTGG GGTCGAGGTG CCGTAAAGCA CTAAATCGGA ACCCTAAAGG GAGCCCCCGA TTTAGAGCTT GACGGGGAAA GCCGGCGAAC GTGGCGAGAA AGGAAGGGAA GAAAGCGAAA GGAGCGGGCG CTAGGGCGCT GGCAAGTGTA GCGGTCACGC TGCGCGTAAC CACCACACCC GCCGCGCTTA ATGCGCCGCT ACAGGGCGCG TACTATGGTT GCTTTGACGA GACCGTATAA CGTGCTTTCC TCGTTGGAAT CAGAGCGGGA GCTAAACAGG AGGCCGATTA AAGGGATTTT AGACAGGAAC GGTACGCCAG CTGGATTACC GCGGTCTTTC TCAACGTAAC ACTTTACAGC GGCGCGTCAT TTGATATGAT GCGCCCCGCT TCCCGATAAG GGAGCAGGCC AGTAAAAGCA TTACCCGTGG TGGGGTTCCC GAGCGGCCAA AGGGAGCAGA CTCTAAATCT GCCGTCATCG ACTTCGAAGG TTCGAATCCT TCCCCCACCA CCATCACTTT CAAAAGTCCG AAAGAATCTG CTCCCTGCTT GTGTGTTGGA GGTCGCTGAG TAGTGCGCGA GTAAAATTTA AGCTACAACA AGGCAAGGCT TGACCGACAA TTGCATGAAG AATCTGCTTA GGGTTAGGCG TTTTGCGCTG CTTCGCGATG TACGGGCCAG ATATACGCGT TGACATTGAT TATTGACTAG TTATTAATAG TAATCAATTA CGGGGTCATT AGTTCATAGC CCATATATGG AGTTCCGCGT TACATAACTT ACGGTAAATG GCCCGCCTGG CTGACCGCCC AACGACCCCC GCCCATTGAC GTCAATAATG ACGTATGTTC CCATAGTAAC GCCAATAGGG ACTTTCCATT GACGTCAATG GGTGGACTAT TTACGGTAAA CTGCCCACTT GGCAGTACAT CAAGTGTATC ATATGCCAAG TACGCCCCCT ATTGACGTCA ATGACGGTAA ATGGCCCGCC TGGCATTATG CCCAGTACAT GACCTTATGG GACTTTCCTA CTTGGCAGTA CATCTACGTA TTAGTCATCG CTATTACCAT GGTGATGCGG TTTTGGCAGT ACATCAATGG GCGTGGATAG CGGTTTGACT CACGGGGATT TCCAAGTCTC CACCCCATTG ACGTCAATGG GAGTTTGTTT TGGCACCAAA ATCAACGGGA CTTTCCAAAA TGTCGTAACA ACTCCGCCCC ATTGACGCAA ATGGGCGGTA GGCGTGTACG GTGGGAGGTC TATATAAGCA GAGCTCTCTG GCTAACTAGA GAACCCACTG CTTACTGGCT TATCGAAATT AATACGACTC ACTATAGGGA GACCCAAGCT TGGTACCGAG CTCGGATCCT CGTTGCTTGC TTGCCTGTGC GCGCGTGCGC GGACATGGCC TCAAACGATT ATACCCAACA AGCAACCCAA AGCTATGGGG CCTACCCCAC CCAGCCCGGG CAGGGCTATT CCCAGCAGAG CAGTCAGCCC TACGGACAGC AGAGTTACAG TGGTTATAGC CAGTCCACGG ACACTTCAGG CTATGGCCAG AGCAGCTATT CTTCTTATGG CCAGAGCCAG AACACAGGCT ATGGAACTCA GTCAACTCCC CAGGGATATG GCTCGACTGG CGGCTATGGC AGTAGCCAGA GCTCCCAATC GTCTTACGGG CAGCAGTCCT CCTACCCTGG CTATGGCCAG CAGCCAGCTC CCAGCAGCAC CTCGGGAAGT TACGGTAGCA GTTCTCAGAG CAGCAGCTAT GGGCAGCCCC AGAGTGGGAG CTACAGCCAG CAGCCTAGCT ATGGTGGACA GCAGCAAAGC TATGGACAGC AGCAAAGCTA TAATCCCCCT CAGGGCTATG GACAGCAGAA CCAGTACAAC AGCAGCAGTG GTGGTGGAGG TGGAGGTGGA GGTGGAGGTA ACTATGGCCA AGATCAATCC TCCATGAGTA GTGGTGGTGG CAGTGGTGGC GGTTATGGCA ATCAAGACCA GAGTGGTGGA GGTGGCAGCG GTGGCTATGG ACAGCAGGAC CGTGGAGGCC GCGGCAGGGG TGGCAGTGGT GGCGGCGGCG GCGGCGGCGG TGGTGGTTAC AACCGCAGCA GTGGTGGCTA TGAACCCAGA GGTCGTGGAG GTGGCCGTGG AGGCAGAGGT GGCATGGGCG GAAGTGACCG TGGTGGCTTC AATAAATTTG GTGGCCCTCG GGACCAAGGA TCACGTCATG ACTCCGAACA GGATAATTCA GACAACAACA CCATCTTTGT GCAAGGCCTG GGTGAGAATG TTACAATTGA GTCTGTGGCT GATTACTTCA AGCAGATTGG TATTATTAAG ACAAACAAGA AAACGGGACA GCCCATGATT AATTTGTACA CAGACAGGGA AACTGGCAAG CTGAAGGGAG AGGCAACGGT CTCTTTTGAT GACCCACCTT CAGCTAAAGC AGCTATTGAC TGGTTTGATG GTAAAGAATT CTCCGGAAAT CCTATCAAGG TCTCATTTGC TACTCGCCGG GCAGACTTTA ATCGGGGTGG TGGCAATGGT CGTGGAGGCC GAGGGCGAGG AGGACCCATG GGCCGTGGAG GCTATGGAGG TGGTGGCAGT GGTGGTGGTG GCCGAGGAGG ATTTCCCAGT GGAGGTGGTG GCGGTGGAGG ACAGCAGCGA GCTGGTGACT GGAAGTGTCC TAATCCCACC TGTGAGAATA TGAACTTCTC TTGGAGGAAT GAATGCAACC AGTGTAAGGC CCCTAAACCA GATGGCCCAG GAGGGGGACC AGGTGGCTCT CACATGGGGG GTAACTACGG GGATGATCGT CGTGGTGGCA GAGGAGGCTA TGATCGAGGC GGCTACCGGG GCCGCGGCGG GGACCGTGGA GGCTTCCGAG GGGGCCGGGG TGGTGGGGAC AGAGGTGGCT TTGGCCCTGG CAAGATGGAT TCCAGGGGTG AGCACAGACA GGATCGCAGG GAGAGGCCGT ATTAATTAGC CTGGCTCCCC AGGTTCTGGA ACAGCTTTTT GTCCTGTACC CAGTGTTACC CTCGTTATTT TGTAACCTTC CAATTCCTGA TCACCCAAGG GTTTTTTTTG TGTCGGACTA TGTAATTGTA ACTATACCTC TGGTTCCCAT TAAAAGTGAC CATTTTAGTT AAAAAAAAAA AAAACTCGAG CATGCATCTA GAGGGCCCTA TTCTATAGTG TCACCTAAAT GCTAGAGGAT CTTTGTGAAG GAACCTTACT TCTGTGGTGT GACATAATTG GACAAACTAC CTACAGAGAT TTAAAGCTCT AAGGTAAATA TAAAATTTTT AAGTGTATAA TGTGTTAAAC TACTGATTCT AATTGTTTGT GTATTTTAGA TTCCAACCTA TGGAACTGAT GAATGGGAGC AGTGGTGGAA TGCCTTTAAT GAGGAAAACC TGTTTTGCTC AGAAGAAATG CCATCTAGTG ATGATGAGGC TACTGCTGAC TCTCAACATT CTACTCCTCC AAAAAAGAAG AGAAAGGTAG AAGACCCCAA GGACTTTCCT TCAGAATTGC TAAGTTTTTT GAGTCATGCT GTGTTTAGTA ATAGAACTCT TGCTTGCTTT GCTATTTACA CCACAAAGGA AAAAGCTGCA CTGCTATACA AGAAAATTAT GGAAAAATAT TTGATGTATA GTGCCTTGAC TAGAGATCAT AATCAGCCAT ACCACATTTG TAGAGGTTTT ACTTGCTTTA AAAAACCTCC CACACCTCCC CCTGAACCTG AAACATAAAA TGAATGCAAT TGTTGTTGTT AACTTGTTTA TTGCAGCTTA TAATGGTTAC AAATAAAGCA ATAGCATCAC AAATTTCACA AATAAAGCAT TTTTTTCACT GCATTCTAGT TGTGGTTTGT CCAAACTCAT CAATGTATCT TATCATGTCT GGATCATCCC GCCATGGTAT CAACGCCATA TTTCTATTTA CAGTAGGGAC CTCTTCGTTG TGTAGGTACC GCTGTATTCC TAGGGAAATA GTAGAGGCAC CTTGAACTGT CTGCATCAGC CATATAGCCC CCGCTGTTCG ACTTACAAAC ACAGGCACAG TACTGACAAA CCCATACACC TCCTCTGAAA TACCCATAGT TGCTAGGGCT GTCTCCGAAC TCATTACACC CTCCAAAGTC AGAGCTGTAA TTTCGCCATC AAGGGCAGCG AGGGCTTCTC CAGATAAAAT AGCTTCTGCC GAGAGTCCCG TAAGGGTAGA CACTTCAGCT AATCCCTCGA TGAGGTCTAC TAGAATAGTC AGTGCGGCTC CCATTTTGAA AATTCACTTA CTTGATCAGC TTCAGAAGAT GGCGGAGGGC CTCCAACACA GTAATTTTCC TCCCGACTCT TAAAATAGAA AATGTCAAGT CAGTTAAGCA GGAAGTGGAC TAACTGACGC AGCTGGCCGT GCGACATCCT CTTTTAATTA GTTGCTAGGC AACGCCCTCC AGAGGGCGTG TGGTTTTGCA AGAGGAAGCA AAAGCCTCTC CACCCAGGCC TAGAATGTTT CCACCCAATC ATTACTATGA CAACAGCTGT TTTTTTTAGT ATTAAGCAGA GGCCGGGGAC CCCTGGGCCC GCTTACTCTG GAGAAAAAGA AGAGAGGCAT TGTAGAGGCT TCCAGAGGCA ACTTGTCAAA ACAGGACTGC TTCTATTTCT GTCACACTGT CTGGCCCTGT CACAAGGTCC AGCACCTCCA TACCCCCTTT AATAAGCAGT TTGGGAACGG GTGCGGGTCT TACTCCGCCC ATCCCGCCCC TAACTCCGCC CAGTTCCGCC CATTCTCCGC CCCATGGCTG ACTAATTTTT TTTATTTATG CAGAGGCCGA GGCCGCCTCG GCCTCTGAGC TATTCCAGAA GTAGTGAGGA GGCTTTTTTG GAGGCCTAGG CTTTTGCAAA AAGCTAATTC