Ron Lab


 

Mouse ATF4 bZIP expression plasmid

Mouse ATF4, N-terminal transactivation domain deleted and replaced with a 9E10 (Myc) epitope tag, mammalian expression vector pCDNA3, tagged with hCD2 surface marker that replaces the Neo gene (see: Harding, H., et. al Mol Cell 6, November 2000 issue for details)

Click here to download sequence of plasmid in EMBL format

ATF4.pcDNA3.hCD2 (6214 nt predicted). ATF4 bZIP domain CDS 938..1261 , hCD2 CDS: 2529..3581:

GACGGATCGG GAGATCTCCC GATCCCCTAT GGTCGACTCT CAGTACAATC TGCTCTGATG CCGCATAGTT AAGCCAGTAT CTGCTCCCTG CTTGTGTGTT GGAGGTCGCT GAGTAGTGCG CGAGCAAAAT TTAAGCTACA ACAAGGCAAG GCTTGACCGA CAATTGCATG AAGAATCTGC TTAGGGTTAG GCGTTTTGCG CTGCTTCGCG ATGTACGGGC CAGATATACG CGTTGACATT GATTATTGAC TAGTTATTAA TAGTAATCAA TTACGGGGTC ATTAGTTCAT AGCCCATATA TGGAGTTCCG CGTTACATAA CTTACGGTAA ATGGCCCGCC TGGCTGACCG CCCAACGACC CCCGCCCATT GACGTCAATA ATGACGTATG TTCCCATAGT AACGCCAATA GGGACTTTCC ATTGACGTCA ATGGGTGGAC TATTTACGGT AAACTGCCCA CTTGGCAGTA CATCAAGTGT ATCATATGCC AAGTACGCCC CCTATTGACG TCAATGACGG TAAATGGCCC GCCTGGCATT ATGCCCAGTA CATGACCTTA TGGGACTTTC CTACTTGGCA GTACATCTAC GTATTAGTCA TCGCTATTAC CATGGTGATG CGGTTTTGGC AGTACATCAA TGGGCGTGGA TAGCGGTTTG ACTCACGGGG ATTTCCAAGT CTCCACCCCA TTGACGTCAA TGGGAGTTTG TTTTGGCACC AAAATCAACG GGACTTTCCA AAATGTCGTA ACAACTCCGC CCCATTGACG CAAATGGGCG GTAGGCGTGT ACGGTGGGAG GTCTATATAA GCAGAGCTCT CTGGCTAACT AGAGAACCCA CTGCTTACTG GCTTATCGAA ATTAATACGA CTCACTATAG GGAGACCCAA GCTGGCTAGC GTTTAAACTT AAGCTTGGTA CCGAGCTCGG ATCCGCCATG GAGCAAAAGC TGATTTCTGA GGAGGATCTG GGGTCTCCTC GGCCCAAACC TTATGACCCA CCTGGAGTTA GTTTGACAGC TAAAGTGAAG ACTGAGAAAT TGGATAAGAA GCTGAAAAAG ATGGAGCAAA ACAAGACAGC AGCCACTAGG TACCGCCAGA AGAAGCGGGC TGAGCAGGAG GCCCTCACTG GCGAGTGTAA GGAGCTAGAA AAAAAGAATG AGGCTCTGAA AGAGAAGGCA GATTCTCTGG CCAAGGAGAT CCAGTATCTG AAAGACCTGA TAGAAGAGGT CCGTAAGGCA AGGGGGCAGA AGAGAGTTCC GTAATAGGGT AGTCAGGTGC TTTGTGCTTG TACATAGTCT TGTGTTGCTG TGTTTGCTGT AATAAATTAT TTTGTAGTGA AAGTTTTTTT TTTTTTTTTT TTTTTTTTTT TTCTCGTGCC GAATTCGATA TCAAGCTTAT CGATACCGTC GACCTCGAGG GGGGGCCCGT TTAAACCCGC TGATCAGCCT CGACTGTGCC TTCTAGTTGC CAGCCATCTG TTGTTTGCCC CTCCCCCGTG CCTTCCTTGA CCCTGGAAGG TGCCACTCCC ACTGTCCTTT CCTAATAAAA TGAGGAAATT GCATCGCATT GTCTGAGTAG GTGTCATTCT ATTCTGGGGG GTGGGGTGGG GCAGGACAGC AAGGGGGAGG ATTGGGAAGA CAATAGCAGG CATGCTGGGG ATGCGGTGGG CTCTATGGCT TCTGAGGCGG AAAGAACCAG CTGGGGCTCT AGGGGGTATC CCCACGCGCC CTGTAGCGGC GCATTAAGCG CGGCGGGTGT GGTGGTTACG CGCAGCGTGA CCGCTACACT TGCCAGCGCC CTAGCGCCCG CTCCTTTCGC TTTCTTCCCT TCCTTTCTCG CCACGTTCGC CGGCTTTCCC CGTCAAGCTC TAAATCGGGG CATCCCTTTA GGGTTCCGAT TTAGTGCTTT ACGGCACCTC GACCCCAAAA AACTTGATTA GGGTGATGGT TCACGTAGTG GGCCATCGCC CTGATAGACG GTTTTTCGCC CTTTGACGTT GGAGTCCACG TTCTTTAATA GTGGACTCTT GTTCCAAACT GGAACAACAC TCAACCCTAT CTCGGTCTAT TCTTTTGATT TATAAGGGAT TTTGGGGATT TCGGCCTATT GGTTAAAAAA TGAGCTGATT TAACAAAAAT TTAACGCGAA TTAATTCTGT GGAATGTGTG TCAGTTAGGG TGTGGAAAGT CCCCAGGCTC CCCAGGCAGG CAGAAGTATG CAAAGCATGC ATCTCAATTA GTCAGCAACC AGGTGTGGAA AGTCCCCAGG CTCCCCAGCA GGCAGAAGTA TGCAAAGCAT GCATCTCAAT TAGTCAGCAA CCATAGTCCC GCCCCTAACT CCGCCCATCC CGCCCCTAAC TCCGCCCAGT TCCGCCCATT CTCCGCCCCA TGGCTGACTA ATTTTTTTTA TTTATGCAGA GGCCGAGGCC GCCTCTGCCT CTGAGCTATT CCAGAAGTAG TGAGGAGGCT TTTTTGGAGG CCTAGGCTTT TGCAAAAAGC TCCCGGGCTG CAGGAATTCA CCCCTAAGAT GAGCTTTCCA TGTAAATTTG TAGCCAGCTT CCTTCTGATT TTCAATGTTT CTTCCAAAGG TGCAGTCTCC AAAGAGATTA CGAATGCCTT GGAAACCTGG GGTGCCTTGG GTCAGGACAT CAACTTGGAC ATTCCTAGTT TTCAAATGAG TGATGATATT GACGATATAA AATGGGAAAA AACTTCAGAC AAGAAAAAGA TTGCACAATT CAGAAAAGAG AAAGAGACTT TCAAGGAAAA AGATACATAT AAGCTATTTA AAAATGGAAC TCTGAAAATT AAGCATCTGA AGACCGATGA TCAGGATATC TACAAGGTAT CAATATATGA TACAAAAGGA AAAAATGTGT TGGAAAAAAT ATTTGATTTG AAGATTCAAG AGAGGGTCTC AAAACCAAAG ATCTCCTGGA CTTGTATCAA CACAACCCTG ACCTGTGAGG TAATGAATGG AACTGACCCC GAATTAAACC TGTATCAAGA TGGGAAACAT CTAAAACTTT CTCAGAGGGT CATCACACAC AAGTGGACCA CCAGCCTGAG TGCAAAATTC AAGTGCACAG CAGGGAACAA AGTCAGCAAG GAATCCAGTG TCGAGCCTGT CAGCTGTCCA GAGAAAGGTC TGGACATCTA TCTCATCATT GGCATATGTG GAGGAGGCAG CCTCTTGATG GTCTTTGTGG CACTGCTCGT TTTCTATATC ACCAAAAGGA AAAAACAGAG GAGTCGGAGA AATGATGAGG AGCTGGAGAC AAGAGCCCAC AGAGTAGCTA CTGAAGAAAG GGGCCGGAAG CCCCACCAAA TTCCAGCTTC AACCCCTCAG AATCCAGCAA CTTCCCAACA TCCTCCTCCA CCACCTGGTC ATCGTTCCCA GGCACCTAGT CATCGTCCCC CGCCTCCTGG ACACCGTGTT CAGCACCAGC CTCAGAAGAG GCCTCCTGCT CCGTCGGGCA CACAAGTTCA CCAGCAGAAA GGCCCGCCCC TCCCCAGACC TCGAGTTCAG CCAAAACCTC CCCATGGGGC AGCAGAAAAC TCATTGTCCC CTTCCTCTAA TTAAAAAAGA TAGAAACTGT ATTTTTCAAT AAAAAGCACT GTGGATTTCT GCCCTCCTGA TGTGCATATC CGTACTTCCA TGAGGTGTTT TCTGTGTGCA GAACATTGTC ACCTCCTGAG GCTGTGGGCC ACAGCCACCT CTGCATCTTC GAAATGACCG ACCAAGCGAC GCCCAACCTG CCATCACGAG ATTTCGATTC CACCGCCGCC TTCTATGAAA GGTTGGGCTT CGGAATCGTT TTCCGGGACG CCGGCTGGAT GATCCTCCAG CGCGGGGATC TCATGCTGGA GTTCTTCGCC CACCCCAACT TGTTTATTGC AGCTTATAAT GGTTACAAAT AAAGCAATAG CATCACAAAT TTCACAAATA AAGCATTTTT TTCACTGCAT TCTAGTTGTG GTTTGTCCAA ACTCATCAAT GTATCTTATC ATGTCTGTAT ACCGTCGACC TCTAGCTAGA GCTTGGCGTA ATCATGGTCA TAGCTGTTTC CTGTGTGAAA TTGTTATCCG CTCACAATTC CACACAACAT ACGAGCCGGA AGCATAAAGT GTAAAGCCTG GGGTGCCTAA TGAGTGAGCT AACTCACATT AATTGCGTTG CGCTCACTGC CCGCTTTCCA GTCGGGAAAC CTGTCGTGCC AGCTGCATTA ATGAATCGGC CAACGCGCGG GGAGAGGCGG TTTGCGTATT GGGCGCTCTT CCGCTTCCTC GCTCACTGAC TCGCTGCGCT CGGTCGTTCG GCTGCGGCGA GCGGTATCAG CTCACTCAAA GGCGGTAATA CGGTTATCCA CAGAATCAGG GGATAACGCA GGAAAGAACA TGTGAGCAAA AGGCCAGCAA AAGGCCAGGA ACCGTAAAAA GGCCGCGTTG CTGGCGTTTT TCCATAGGCT CCGCCCCCCT GACGAGCATC ACAAAAATCG ACGCTCAAGT CAGAGGTGGC GAAACCCGAC AGGACTATAA AGATACCAGG CGTTTCCCCC TGGAAGCTCC CTCGTGCGCT CTCCTGTTCC GACCCTGCCG CTTACCGGAT ACCTGTCCGC CTTTCTCCCT TCGGGAAGCG TGGCGCTTTC TCAATGCTCA CGCTGTAGGT ATCTCAGTTC GGTGTAGGTC GTTCGCTCCA AGCTGGGCTG TGTGCACGAA CCCCCCGTTC AGCCCGACCG CTGCGCCTTA TCCGGTAACT ATCGTCTTGA GTCCAACCCG GTAAGACACG ACTTATCGCC ACTGGCAGCA GCCACTGGTA ACAGGATTAG CAGAGCGAGG TATGTAGGCG GTGCTACAGA GTTCTTGAAG TGGTGGCCTA ACTACGGCTA CACTAGAAGG ACAGTATTTG GTATCTGCGC TCTGCTGAAG CCAGTTACCT TCGGAAAAAG AGTTGGTAGC TCTTGATCCG GCAAACAAAC CACCGCTGGT AGCGGTGGTT TTTTTGTTTG CAAGCAGCAG ATTACGCGCA GAAAAAAAGG ATCTCAAGAA GATCCTTTGA TCTTTTCTAC GGGGTCTGAC GCTCAGTGGA ACGAAAACTC ACGTTAAGGG ATTTTGGTCA TGAGATTATC AAAAAGGATC TTCACCTAGA TCCTTTTAAA TTAAAAATGA AGTTTTAAAT CAATCTAAAG TATATATGAG TAAACTTGGT CTGACAGTTA CCAATGCTTA ATCAGTGAGG CACCTATCTC AGCGATCTGT CTATTTCGTT CATCCATAGT TGCCTGACTC CCCGTCGTGT AGATAACTAC GATACGGGAG GGCTTACCAT CTGGCCCCAG TGCTGCAATG ATACCGCGAG ACCCACGCTC ACCGGCTCCA GATTTATCAG CAATAAACCA GCCAGCCGGA AGGGCCGAGC GCAGAAGTGG TCCTGCAACT TTATCCGCCT CCATCCAGTC TATTAATTGT TGCCGGGAAG CTAGAGTAAG TAGTTCGCCA GTTAATAGTT TGCGCAACGT TGTTGCCATT GCTACAGGCA TCGTGGTGTC ACGCTCGTCG TTTGGTATGG CTTCATTCAG CTCCGGTTCC CAACGATCAA GGCGAGTTAC ATGATCCCCC ATGTTGTGCA AAAAAGCGGT TAGCTCCTTC GGTCCTCCGA TCGTTGTCAG AAGTAAGTTG GCCGCAGTGT TATCACTCAT GGTTATGGCA GCACTGCATA ATTCTCTTAC TGTCATGCCA TCCGTAAGAT GCTTTTCTGT GACTGGTGAG TACTCAACCA AGTCATTCTG AGAATAGTGT ATGCGGCGAC CGAGTTGCTC TTGCCCGGCG TCAATACGGG ATAATACCGC GCCACATAGC AGAACTTTAA AAGTGCTCAT CATTGGAAAA CGTTCTTCGG GGCGAAAACT CTCAAGGATC TTACCGCTGT TGAGATCCAG TTCGATGTAA CCCACTCGTG CACCCAACTG ATCTTCAGCA TCTTTTACTT TCACCAGCGT TTCTGGGTGA GCAAAAACAG GAAGGCAAAA TGCCGCAAAA AAGGGAATAA GGGCGACACG GAAATGTTGA ATACTCATAC TCTTCCTTTT TCAATATTAT TGAAGCATTT ATCAGGGTTA TTGTCTCATG AGCGGATACA TATTTGAATG TATTTAGAAA AATAAACAAA TAGGGGTTCC GCGCACATTT CCCCGAAAAG TGCCACCTGA CGTC