Ron Lab


 

Mouse CHOP partial cDNA clone

Contains a partial cDNA clone of murine CHOP-10 (it was identified in the original CHOP screen as CHOP-6). Insert is in the EcoR1 sites of pBSSK. Useful for Northern blot detection of murine and rat CHOP mRNA

Reference: Ron D, Habener JF. 1992. CHOP, A Novel Developmentally Regulated Nuclear Protein that Dimerizes With Transcription Factors C/EBP and LAP and Functions as a Dominant Negative Inhibitor of Gene Transcription. Genes & Dev. 6:439-453 (PMID: 1547942)

3357 nt, insert 708..1306

CACCTAAATT GTAAGCGTTA ATATTTTGTT AAAATTCGCG TTAAATTTTT GTTAAATCAG CTCATTTTTT AACCAATAGG CCGAAATCGG CAAAATCCCT TATAAATCAA AAGAATAGAC CGAGATAGGG TTGAGTGTTG TTCCAGTTTG GAACAAGAGT CCACTATTAA AGAACGTGGA CTCCAACGTC AAAGGGCGAA AAACCGTCTA TCAGGGCGAT GGCCCACTAC GTGAACCATC ACCCTAATCA AGTTTTTTGG GGTCGAGGTG CCGTAAAGCA CTAAATCGGA ACCCTAAAGG GAGCCCCCGA TTTAGAGCTT GACGGGGAAA GCCGGCGAAC GTGGCGAGAA AGGAAGGGAA GAAAGCGAAA GGAGCGGGCG CTAGGGCGCT GGCAAGTGTA GCGGTCACGC TGCGCGTAAC CACCACACCC GCCGCGCTTA ATGCGCCGCT ACAGGGCGCG TCCCATTCGC CATTCAGGCT GCGCAACTGT TGGGAAGGGC GATCGGTGCG GGCCTCTTCG CTATTACGCC AGCTGGCGAA AGGGGGATGT GCTGCAAGGC GATTAAGTTG GGTAACGCCA GGGTTTTCCC AGTCACGACG TTGTAAAACG ACGGCCAGTG AATTGTAATA CGACTCACTA TAGGGCGAAT TGGAGCTCCA CCGCGGTGGC GGCCGCTCTA GAACTAGTGG ATCCCCCGGG CTGCAGGAAT TCGGCACGAG AAAACCTTCA CTACTCTTGA CCCTGCGTCC CTAGCTTGGC TGACAGAGGA GCCAGGGCCA ACAGAGGTCA CACGCACATC CCAAAGCCCT CGCTCTCCAG ATTCCAGTCA GAGTTCTATG GCCCAGGAGG AAGAGGAGGA AGAGCAAGGA AGAACTAGGA AACGGAAACA GAGTGGTCAG TGCCCAGCCC GGCCTGGGAA GCAACGCATG AAGGAGAAGG AGCAGGAGAA CGAGCGGAAA GTGGCACAGC TAGCTGAAGA GAACGAGCGG CTCAAGCAGG AAATCGAGCG CCTGACCAGG GAGGTGGAGA CCACACGGCG GGCTCTGATC GACCGCATGG TCAGCCTGCA CCAAGCATGA ACAGTGGGCA TCACCTCCTG TCTGTCTCTC CGGAAGTGTA CCCAGCACCA TCGCGCCAGC GCCAAGCATG TGACCCTGCA CTGCACTGCA CATGCTGAGG AGGGGACTGA GGGTAGACCA GGAGAGGGCT CGGCTTGCAC ATAGACGGTA CATTGTTTAT TACTGTCCAT GTCCAGTAAA GTGACTTTGT GTCAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAACTC GTGCCGAATT CGATATCAAG CTTATCGATA CCGTCGACCT CGAGGGGGGG CCCGGTACCC AGCTTTTGTT CCCTTTAGTG AGGGTTAATT TCGAGCTTGG CGTAATCATG GTCATAGCTG TTTCCTGTGT GAAATTGTTA TCCGCTCACA ATTCCACACA ACATACGAGC CGGAAGCATA AAGTGTAAAG CCTGGGGTGC CTAATGAGTG AGCTAACTCA CATTAATTGC GTTGCGCTCA CTGCCCGCTT TCCAGTCGGG AAACCTGTCG TGCCAGCTGC ATTAATGAAT CGGCCAACGC GCGGGGAGAG GCGGTTTGCG TATTGGGCGC TCTTCCGCTT CCTCGCTCAC TGACTCGCTG CGCTCGGTCG TTCGGCTGCG GCGAGCGGTA TCAGCTCACT CAAAGGCGGT AATACGGTTA TCCACAGAAT CAGGGGATAA CGCAGGAAAG AACATGTGAG CAAAAGGCCA GCAAAAGGCC AGGAACCGTA AAAAGGCCGC GTTGCTGGCG TTTTTCCATA GGCTCCGCCC CCCTGACGAG CATCACAAAA ATCGACGCTC AAGTCAGAGG TGGCGAAACC CGACAGGACT ATAAAGATAC CAGGCGTTTC CCCCTGGAAG CTCCCTCGTG CGCTCTCCTG TTCCGACCCT GCCGCTTACC GGATACCTGT CCGCCTTTCT CCCTTCGGGA AGCGTGGCGC TTTCTCATAG CTCACGCTGT AGGTATCTCA GTTCGGTGTA GGTCGTTCGC TCCAAGCTGG GCTGTGTGCA CGAACCCCCC GTTCAGCCCG ACCGCTGCGC CTTATCCGGT AACTATCGTC TTGAGTCCAA CCCGGTAAGA CACGACTTAT CGCCACTGGC AGCAGCCACT GGTAACAGGA TTAGCAGAGC GAGGTATGTA GGCGGTGCTA CAGAGTTCTT GAAGTGGTGG CCTAACTACG GCTACACTAG AAGGACAGTA TTTGGTATCT GCGCTCTGCT GAAGCCAGTT ACCTTCGGAA AAAGAGTTGG TAGCTCTTGA TCCGGCAAAC AAACCACCGC TGGTAGCGGT GGTTTTTTTG TTTGCAAGCA GCAGATTACG CGCAGAAAAA AAGGATCTCA AGAAGATCCT TTGATCTTTT CTACGGGGTC TGACGCTCAG TGGAACGAAA ACTCACGTTA AGGGATTTTG GTCATGAGAT TATCAAAAAG GATCTTCACC TAGATCCTTT TAAATTAAAA ATGAAGTTTT AAATCAATCT AAAGTATATA TGAGTAAACT TGGTCTGACA GTTACCAATG CTTAATCAGT GAGGCACCTA TCTCAGCGAT CTGTCTATTT CGTTCATCCA TAGTTGCCTG ACTCCCCGTC GTGTAGATAA CTACGATACG GGAGGGCTTA CCATCTGGCC CCAGTGCTGC AATGATACCG CGAGACCCAC GCTCACCGGC TCCAGATTTA TCAGCAATAA ACCAGCCAGC CGGAAGGGCC GAGCGCAGAA GTGGTCCTGC AACTTTATCC GCCTCCATCC AGTCTATTAA TTGTTGCCGG GAAGCTAGAG TAAGTAGTTC GCCAGTTAAT AGTTTGCGCA ACGTTGTTGC CATTGCTACA GGCATCGTGG TGTCACGCTC GTCGTTTGGT ATGGCTTCAT TCAGCTCCGG TTCCCAACGA TCAAGGCGAG TTACATGATC CCCCATGTTG TGCAAAAAAG CGGTTAGCTC CTTCGGTCCT CCGATCGTTG TCAGAAGTAA GTTGGCCGCA GTGTTATCAC TCATGGTTAT GGCAGCACTG CATAATTCTC TTACTGTCAT GCCATCCGTA AGATGCTTTT CTGTGACTGG TGAGTACTCA ACCAAGTCAT TCTGAGAATA GTGTATGCGG CGACCGAGTT GCTCTTGCCC GGCGTCAATA CGGGATAATA CCGCGCCACA TAGCAGAACT TTAAAAGTGC TCATCATTGG AAAACGTTCT TCGGGGCGAA AACTCTCAAG GATCTTACCG CTGTTGAGAT CCAGTTCGAT GTAACCCACT CGTGCACCCA ACTGATCTTC AGCATCTTTT ACTTTCACCA GCGTTTCTGG GTGAGCAAAA ACAGGAAGGC AAAATGCCGC AAAAAAGGGA ATAAGGGCGA CACGGAAATG TTGAATACTC ATACTCTTCC TTTTTCAATA TTATTGAAGC ATTTATCAGG GTTATTGTCT CATGAGCGGA TACATATTTG AATGTATTTA GAAAAATAAA CAAATAGGGG TTCCGCGCAC ATTTCCCCGA AAAGTGC