Ron Lab


 

pCDNA3-hCD2

pCDNA3 Mammalian expression vecin which the NeoR selection marker has been replaced by the coding region of human CD2, a surface protein that is recognizable by various commercially-available fluorescent conjugated antibodies

ID pCDNA3-CD2; 5832 BP.
XX
XX
DT 2000
XX
CC Inserted hCD2 cDNA, replacing the Neo resistance cassette of pCDNA3
XX
XX
FH Key Location/Qualifiers
FH
FT primer 2259..2278
FT /note="hCD2.2AS"
FT promoter 209..838
FT /note="CMV promoter"
FT promoter 1745..2090
FT /note="SV40"
FT primer 994..1018
FT /note="SP6"
FT CDS 2147..3199
FT /note="hCD2
FT /codon_start=1"
FT primer 3167..3186
FT /note="hCD2.1S"
FT primer 863..882
FT /note="T7"
XX
SQ Sequence 5832 BP; 1487 A; 1485 C; 1384 G; 1476 T;
GACGGATCGG GAGATCTCCC GATCCCCTAT GGTCGACTCT CAGTACAATC TGCTCTGATG CCGCATAGTT AAGCCAGTAT CTGCTCCCTG CTTGTGTGTT GGAGGTCGCT GAGTAGTGCG CGAGCAAAAT TTAAGCTACA ACAAGGCAAG GCTTGACCGA CAATTGCATG AAGAATCTGC TTAGGGTTAG GCGTTTTGCG CTGCTTCGCG ATGTACGGGC CAGATATACG CGTTGACATT GATTATTGAC TAGTTATTAA TAGTAATCAA TTACGGGGTC ATTAGTTCAT AGCCCATATA TGGAGTTCCG CGTTACATAA CTTACGGTAA ATGGCCCGCC TGGCTGACCG CCCAACGACC CCCGCCCATT GACGTCAATA ATGACGTATG TTCCCATAGT AACGCCAATA GGGACTTTCC ATTGACGTCA ATGGGTGGAC TATTTACGGT AAACTGCCCA CTTGGCAGTA CATCAAGTGT ATCATATGCC AAGTACGCCC CCTATTGACG TCAATGACGG TAAATGGCCC GCCTGGCATT ATGCCCAGTA CATGACCTTA TGGGACTTTC CTACTTGGCA GTACATCTAC GTATTAGTCA TCGCTATTAC CATGGTGATG CGGTTTTGGC AGTACATCAA TGGGCGTGGA TAGCGGTTTG ACTCACGGGG ATTTCCAAGT CTCCACCCCA TTGACGTCAA TGGGAGTTTG TTTTGGCACC AAAATCAACG GGACTTTCCA AAATGTCGTA ACAACTCCGC CCCATTGACG CAAATGGGCG GTAGGCGTGT ACGGTGGGAG GTCTATATAA GCAGAGCTCT CTGGCTAACT AGAGAACCCA CTGCTTACTG GCTTATCGAA ATTAATACGA CTCACTATAG GGAGACCCAA GCTTGGTACC GAGCTCGGAT CCACTAGTAA CGGCCGCCAG TGTGCTGGAA TTCTGCAGAT ATCCATCACA CTGGCGGCCG CTCGAGCATG CATCTAGAGG GCCCTATTCT ATAGTGTCAC CTAAATGCTA GAGCTCGCTG ATCAGCCTCG ACTGTGCCTT CTAGTTGCCA GCCATCTGTT GTTTGCCCCT CCCCCGTGCC TTCCTTGACC CTGGAAGGTG CCACTCCCAC TGTCCTTTCC TAATAAAATG AGGAAATTGC ATCGCATTGT CTGAGTAGGT GTCATTCTAT TCTGGGGGGT GGGGTGGGGC AGGACAGCAA GGGGGAGGAT TGGGAAGACA ATAGCAGGCA TGCTGGGGAT GCGGTGGGCT CTATGGCTTC TGAGGCGGAA AGAACCAGCT GGGGCTCTAG GGGGTATCCC CACGCGCCCT GTAGCGGCGC ATTAAGCGCG GCGGGTGTGG TGGTTACGCG CAGCGTGACC GCTACACTTG CCAGCGCCCT AGCGCCCGCT CCTTTCGCTT TCTTCCCTTC CTTTCTCGCC ACGTTCGCCG GCTTTCCCCG TCAAGCTCTA AATCGGGGCA TCCCTTTAGG GTTCCGATTT AGTGCTTTAC GGCACCTCGA CCCCAAAAAA CTTGATTAGG GTGATGGTTC ACGTAGTGGG CCATCGCCCT GATAGACGGT TTTTCGCCCT TTGACGTTGG AGTCCACGTT CTTTAATAGT GGACTCTTGT TCCAAACTGG AACAACACTC AACCCTATCT CGGTCTATTC TTTTGATTTA TAAGGGATTT TGGGGATTTC GGCCTATTGG TTAAAAAATG AGCTGATTTA ACAAAAATTT AACGCGAATT AATTCTGTGG AATGTGTGTC AGTTAGGGTG TGGAAAGTCC CCAGGCTCCC CAGGCAGGCA GAAGTATGCA AAGCATGCAT CTCAATTAGT CAGCAACCAG GTGTGGAAAG TCCCCAGGCT CCCCAGCAGG CAGAAGTATG CAAAGCATGC ATCTCAATTA GTCAGCAACC ATAGTCCCGC CCCTAACTCC GCCCATCCCG CCCCTAACTC CGCCCAGTTC CGCCCATTCT CCGCCCCATG GCTGACTAAT TTTTTTTATT TATGCAGAGG CCGAGGCCGC CTCTGCCTCT GAGCTATTCC AGAAGTAGTG AGGAGGCTTT TTTGGAGGCC TAGGCTTTTG CAAAAAGCTC CCGGGCTCGA CTAGAGATCC CTCGACCTCG AGATCCATTG TGCTCTAAAG CCTAAGATGA GCTTTCCATG TAAATTTGTA GCCAGCTTCC TTCTGATTTT CAATGTTTCT TCCAAAGGTG CAGTCTCCAA AGAGATTACG AATGCCTTGG AAACCTGGGG TGCCTTGGGT CAGGACATCA ACTTGGACAT TCCTAGTTTT CAAATGAGTG ATGATATTGA CGATATAAAA TGGGAAAAAA CTTCAGACAA GAAAAAGATT GCACAATTCA GAAAAGAGAA AGAGACTTTC AAGGAAAAAG ATACATATAA GCTATTTAAA AATGGAACTC TGAAAATTAA GCATCTGAAG ACCGATGATC AGGATATCTA CAAGGTATCA ATATATGATA CAAAAGGAAA AAATGTGTTG GAAAAAATAT TTGATTTGAA GATTCAAGAG AGGGTCTCAA AACCAAAGAT CTCCTGGACT TGTATCAACA CAACCCTGAC CTGTGAGGTA ATGAATGGAA CTGACCCCGA ATTAAACCTG TATCAAGATG GGAAACATCT AAAACTTTCT CAGAGGGTCA TCACACACAA GTGGACCACC AGCCTGAGTG CAAAATTCAA GTGCACAGCA GGGAACAAAG TCAGCAAGGA ATCCAGTGTC GAGCCTGTCA GCTGTCCAGA GAAAGGTCTG GACATCTATC TCATCATTGG CATATGTGGA GGAGGCAGCC TCTTGATGGT CTTTGTGGCA CTGCTCGTTT TCTATATCAC CAAAAGGAAA AAACAGAGGA GTCGGAGAAA TGATGAGGAG CTGGAGACAA GAGCCCACAG AGTAGCTACT GAAGAAAGGG GCCGGAAGCC CCACCAAATT CCAGCTTCAA CCCCTCAGAA TCCAGCAACT TCCCAACATC CTCCTCCACC ACCTGGTCAT CGTTCCCAGG CACCTAGTCA TCGTCCCCCG CCTCCTGGAC ACCGTGTTCA GCACCAGCCT CAGAAGAGGC CTCCTGCTCC GTCGGGCACA CAAGTTCACC AGCAGAAAGG CCCGCCCCTC CCCAGACCTC GAGTTCAGCC AAAACCTCCC CATGGGGCAG CAGAAAACTC ATTGTCCCCT TCCTCTAATT AAAAAAGATA GAAACTGTAT TTTTCAATAA AAAGCACTGT GGATTTCTGC CCTCCTGATG TGCATATCCG TACTTCCATG AGGTGTTTTC TGTGTGCAGA ACATTGTCAC CTCCTGAGGC TGTGGGCCAC AGCCACCTCT GCATCTTCGA AATGACCGAC CAAGCGACGC CCAACCTGCC ATCACGAGAT TTCGATTCCA CCGCCGCCTT CTATGAAAGG TTGGGCTTCG GAATCGTTTT CCGGGACGCC GGCTGGATGA TCCTCCAGCG CGGGGATCTC ATGCTGGAGT TCTTCGCCCA CCCCAACTTG TTTATTGCAG CTTATAATGG TTACAAATAA AGCAATAGCA TCACAAATTT CACAAATAAA GCATTTTTTT CACTGCATTC TAGTTGTGGT TTGTCCAAAC TCATCAATGT ATCTTATCAT GTCTGTATAC CGTCGACCTC TAGCTAGAGC TTGGCGTAAT CATGGTCATA GCTGTTTCCT GTGTGAAATT GTTATCCGCT CACAATTCCA CACAACATAC GAGCCGGAAG CATAAAGTGT AAAGCCTGGG GTGCCTAATG AGTGAGCTAA CTCACATTAA TTGCGTTGCG CTCACTGCCC GCTTTCCAGT CGGGAAACCT GTCGTGCCAG CTGCATTAAT GAATCGGCCA ACGCGCGGGG AGAGGCGGTT TGCGTATTGG GCGCTCTTCC GCTTCCTCGC TCACTGACTC GCTGCGCTCG GTCGTTCGGC TGCGGCGAGC GGTATCAGCT CACTCAAAGG CGGTAATACG GTTATCCACA GAATCAGGGG ATAACGCAGG AAAGAACATG TGAGCAAAAG GCCAGCAAAA GGCCAGGAAC CGTAAAAAGG CCGCGTTGCT GGCGTTTTTC CATAGGCTCC GCCCCCCTGA CGAGCATCAC AAAAATCGAC GCTCAAGTCA GAGGTGGCGA AACCCGACAG GACTATAAAG ATACCAGGCG TTTCCCCCTG GAAGCTCCCT CGTGCGCTCT CCTGTTCCGA CCCTGCCGCT TACCGGATAC CTGTCCGCCT TTCTCCCTTC GGGAAGCGTG GCGCTTTCTC AATGCTCACG CTGTAGGTAT CTCAGTTCGG TGTAGGTCGT TCGCTCCAAG CTGGGCTGTG TGCACGAACC CCCCGTTCAG CCCGACCGCT GCGCCTTATC CGGTAACTAT CGTCTTGAGT CCAACCCGGT AAGACACGAC TTATCGCCAC TGGCAGCAGC CACTGGTAAC AGGATTAGCA GAGCGAGGTA TGTAGGCGGT GCTACAGAGT TCTTGAAGTG GTGGCCTAAC TACGGCTACA CTAGAAGGAC AGTATTTGGT ATCTGCGCTC TGCTGAAGCC AGTTACCTTC GGAAAAAGAG TTGGTAGCTC TTGATCCGGC AAACAAACCA CCGCTGGTAG CGGTGGTTTT TTTGTTTGCA AGCAGCAGAT TACGCGCAGA AAAAAAGGAT CTCAAGAAGA TCCTTTGATC TTTTCTACGG GGTCTGACGC TCAGTGGAAC GAAAACTCAC GTTAAGGGAT TTTGGTCATG AGATTATCAA AAAGGATCTT CACCTAGATC CTTTTAAATT AAAAATGAAG TTTTAAATCA ATCTAAAGTA TATATGAGTA AACTTGGTCT GACAGTTACC AATGCTTAAT CAGTGAGGCA CCTATCTCAG CGATCTGTCT ATTTCGTTCA TCCATAGTTG CCTGACTCCC CGTCGTGTAG ATAACTACGA TACGGGAGGG CTTACCATCT GGCCCCAGTG CTGCAATGAT ACCGCGAGAC CCACGCTCAC CGGCTCCAGA TTTATCAGCA ATAAACCAGC CAGCCGGAAG GGCCGAGCGC AGAAGTGGTC CTGCAACTTT ATCCGCCTCC ATCCAGTCTA TTAATTGTTG CCGGGAAGCT AGAGTAAGTA GTTCGCCAGT TAATAGTTTG CGCAACGTTG TTGCCATTGC TACAGGCATC GTGGTGTCAC GCTCGTCGTT TGGTATGGCT TCATTCAGCT CCGGTTCCCA ACGATCAAGG CGAGTTACAT GATCCCCCAT GTTGTGCAAA AAAGCGGTTA GCTCCTTCGG TCCTCCGATC GTTGTCAGAA GTAAGTTGGC CGCAGTGTTA TCACTCATGG TTATGGCAGC ACTGCATAAT TCTCTTACTG TCATGCCATC CGTAAGATGC TTTTCTGTGA CTGGTGAGTA CTCAACCAAG TCATTCTGAG AATAGTGTAT GCGGCGACCG AGTTGCTCTT GCCCGGCGTC AATACGGGAT AATACCGCGC CACATAGCAG AACTTTAAAA GTGCTCATCA TTGGAAAACG TTCTTCGGGG CGAAAACTCT CAAGGATCTT ACCGCTGTTG AGATCCAGTT CGATGTAACC CACTCGTGCA CCCAACTGAT CTTCAGCATC TTTTACTTTC ACCAGCGTTT CTGGGTGAGC AAAAACAGGA AGGCAAAATG CCGCAAAAAA GGGAATAAGG GCGACACGGA AATGTTGAAT ACTCATACTC TTCCTTTTTC AATATTATTG AAGCATTTAT CAGGGTTATT GTCTCATGAG CGGATACATA TTTGAATGTA TTTAGAAAAA TAAACAAATA GGGGTTCCGC GCACATTTCC CCGAAAAGTG CCACCTGACG TC
//