skip to content

Ron Lab

 

Mouse WT ATF4 expression plasmid

Mouse ATF4, wild-type, deleted of translational leader, insert assembled from clone CHOP11/cATF (Vallejo, M., et al. Proc Natl Acad Sci U S A 90, 4679-83), mammalian expression vector pCDNA3, tagged with hCD2 surface marker that replaces the Neo gene (see: Harding, H., et. al Mol Cell 6, November 2000 issue for details)

Click here to download sequence of plasmid in EMBL format

ATF4.pcDNA3.hCD2 (7055nt, predicted). ATF4 CDS 1037..2083 , hCD2 CDS: 3370..4422:

GACGGATCGG GAGATCTCCC GATCCCCTAT GGTCGACTCT CAGTACAATC TGCTCTGATG CCGCATAGTT AAGCCAGTAT CTGCTCCCTG CTTGTGTGTT GGAGGTCGCT GAGTAGTGCG CGAGCAAAAT TTAAGCTACA ACAAGGCAAG GCTTGACCGA CAATTGCATG AAGAATCTGC TTAGGGTTAG GCGTTTTGCG CTGCTTCGCG ATGTACGGGC CAGATATACG CGTTGACATT GATTATTGAC TAGTTATTAA TAGTAATCAA TTACGGGGTC ATTAGTTCAT AGCCCATATA TGGAGTTCCG CGTTACATAA CTTACGGTAA ATGGCCCGCC TGGCTGACCG CCCAACGACC CCCGCCCATT GACGTCAATA ATGACGTATG TTCCCATAGT AACGCCAATA GGGACTTTCC ATTGACGTCA ATGGGTGGAC TATTTACGGT AAACTGCCCA CTTGGCAGTA CATCAAGTGT ATCATATGCC AAGTACGCCC CCTATTGACG TCAATGACGG TAAATGGCCC GCCTGGCATT ATGCCCAGTA CATGACCTTA TGGGACTTTC CTACTTGGCA GTACATCTAC GTATTAGTCA TCGCTATTAC CATGGTGATG CGGTTTTGGC AGTACATCAA TGGGCGTGGA TAGCGGTTTG ACTCACGGGG ATTTCCAAGT CTCCACCCCA TTGACGTCAA TGGGAGTTTG TTTTGGCACC AAAATCAACG GGACTTTCCA AAATGTCGTA ACAACTCCGC CCCATTGACG CAAATGGGCG GTAGGCGTGT ACGGTGGGAG GTCTATATAA GCAGAGCTCT CTGGCTAACT AGAGAACCCA CTGCTTACTG GCTTATCGAA ATTAATACGA CTCACTATAG GGAGACCCAA GCTTGGTACC GAGCTCGGAT CCACTAGTAA CGGCCGCCAG TGTGCTGGAA TTCGGCACGA GACGAAATCC AGCAGCAGTG TTGCTGTAAC GGACAAAGAT ACCTTCGAGT TAAGCACATT CCTGGAATCC AGCAAAGCCC CACAACATGA CCGAGATGAG CTTCCTGAAC AGCGAAGTGT TGGCGGGGGA CTTGATGTCC CCCTTCGACC AGTCGGGTTT GGGGGCTGAA GAAAGCCTAG GTCTCTTAGA TGACTATCTG GAGGTGGCCA AGCACTTGAA ACCTCATGGG TTCTCCAGCG ACAAGGCGGG CTCCTCGGAA TGGCCGGCTA TGGATGATGG CTTGGCCAGT GCCTCAGACA CCGGCAAGGA GGATGCCTTT TCCGGGACAG ATTGGATGTT GGAGAAAATG GATCTGAAAG AGTTTGACTT CGATGCTCTG TTTCGAATGG ATGACCTGGA AACCATGCCA GATGAGCTCT TGACCACGTT GGATGACACA TGTGATCTTT TTGCCCCTCT AGTCCAAGAG ACTAATAAGG AGCCCCCTCA GACAGTGAAC CCAATTGGCC ATCTCCCAGA AAGTTTAATA AAAGTCGACC AGGTTGCCCC CTTTACATTC TTGCAGCCTT TCCCCTGTTC CCCAGGGGTT CTGTCTTCCA CTCCAGAGCA TTCCTTTAGT TTAGAGCTAG GCAGTGAAGT TGATATCTCT GAAGGAGACA GGAAGCCTGA CTCTGCTGCT TACATTACTC TAATTCCTCC ATGTGTAAAG GAGGAAGACA CTCCCTCTGA CAATGACAGT GGCATCTGTA TGAGCCCGGA GTCCTACCTG GGCTCTCCCC AGCATAGCCC CTCCACCTCC AGGGCCCCAC CAGACAATCT GCCTTCTCCA GGTGGTTCCC GTGGGTCTCC TCGGCCCAAA CCTTATGACC CACCTGGAGT TAGTTTGACA GCTAAAGTGA AGACTGAGAA ATTGGATAAG AAGCTGAAAA AGATGGAGCA AAACAAGACA GCAGCCACTA GGTACCGCCA GAAGAAGCGG GCTGAGCAGG AGGCCCTCAC TGGCGAGTGT AAGGAGCTAG AAAAAAAGAA TGAGGCTCTG AAAGAGAAGG CAGATTCTCT GGCCAAGGAG ATCCAGTATC TGAAAGACCT GATAGAAGAG GTCCGTAAGG CAAGGGGGCA GAAGAGAGTT CCGTAATAGG GTAGTCAGGT GCTTTGTGCT TGTACATAGT CTTGTGTTGC TGTGTTTGCT GTAATAAATT ATTTTGTAGT GAATTCTGCA GATATCCATC ACACTGGCGG CCGCTCGAGC ATGCATCTAG AGGGCCCTAT TCTATAGTGT CACCTAAATG CTAGAGCTCG CTGATCAGCC TCGACTGTGC CTTCTAGTTG CCAGCCATCT GTTGTTTGCC CCTCCCCCGT GCCTTCCTTG ACCCTGGAAG GTGCCACTCC CACTGTCCTT TCCTAATAAA ATGAGGAAAT TGCATCGCAT TGTCTGAGTA GGTGTCATTC TATTCTGGGG GGTGGGGTGG GGCAGGACAG CAAGGGGGAG GATTGGGAAG ACAATAGCAG GCATGCTGGG GATGCGGTGG GCTCTATGGC TTCTGAGGCG GAAAGAACCA GCTGGGGCTC TAGGGGGTAT CCCCACGCGC CCTGTAGCGG CGCATTAAGC GCGGCGGGTG TGGTGGTTAC GCGCAGCGTG ACCGCTACAC TTGCCAGCGC CCTAGCGCCC GCTCCTTTCG CTTTCTTCCC TTCCTTTCTC GCCACGTTCG CCGGCTTTCC CCGTCAAGCT CTAAATCGGG GCATCCCTTT AGGGTTCCGA TTTAGTGCTT TACGGCACCT CGACCCCAAA AAACTTGATT AGGGTGATGG TTCACGTAGT GGGCCATCGC CCTGATAGAC GGTTTTTCGC CCTTTGACGT TGGAGTCCAC GTTCTTTAAT AGTGGACTCT TGTTCCAAAC TGGAACAACA CTCAACCCTA TCTCGGTCTA TTCTTTTGAT TTATAAGGGA TTTTGGGGAT TTCGGCCTAT TGGTTAAAAA ATGAGCTGAT TTAACAAAAA TTTAACGCGA ATTAATTCTG TGGAATGTGT GTCAGTTAGG GTGTGGAAAG TCCCCAGGCT CCCCAGGCAG GCAGAAGTAT GCAAAGCATG CATCTCAATT AGTCAGCAAC CAGGTGTGGA AAGTCCCCAG GCTCCCCAGC AGGCAGAAGT ATGCAAAGCA TGCATCTCAA TTAGTCAGCA ACCATAGTCC CGCCCCTAAC TCCGCCCATC CCGCCCCTAA CTCCGCCCAG TTCCGCCCAT TCTCCGCCCC ATGGCTGACT AATTTTTTTT ATTTATGCAG AGGCCGAGGC CGCCTCTGCC TCTGAGCTAT TCCAGAAGTA GTGAGGAGGC TTTTTTGGAG GCCTAGGCTT TTGCAAAAAG CTCCCGGGCT CGACTAGAGA TCCCTCGACC TCGAGATCCA TTGTGCTCTA AAGCCTAAGA TGAGCTTTCC ATGTAAATTT GTAGCCAGCT TCCTTCTGAT TTTCAATGTT TCTTCCAAAG GTGCAGTCTC CAAAGAGATT ACGAATGCCT TGGAAACCTG GGGTGCCTTG GGTCAGGACA TCAACTTGGA CATTCCTAGT TTTCAAATGA GTGATGATAT TGACGATATA AAATGGGAAA AAACTTCAGA CAAGAAAAAG ATTGCACAAT TCAGAAAAGA GAAAGAGACT TTCAAGGAAA AAGATACATA TAAGCTATTT AAAAATGGAA CTCTGAAAAT TAAGCATCTG AAGACCGATG ATCAGGATAT CTACAAGGTA TCAATATATG ATACAAAAGG AAAAAATGTG TTGGAAAAAA TATTTGATTT GAAGATTCAA GAGAGGGTCT CAAAACCAAA GATCTCCTGG ACTTGTATCA ACACAACCCT GACCTGTGAG GTAATGAATG GAACTGACCC CGAATTAAAC CTGTATCAAG ATGGGAAACA TCTAAAACTT TCTCAGAGGG TCATCACACA CAAGTGGACC ACCAGCCTGA GTGCAAAATT CAAGTGCACA GCAGGGAACA AAGTCAGCAA GGAATCCAGT GTCGAGCCTG TCAGCTGTCC AGAGAAAGGT CTGGACATCT ATCTCATCAT TGGCATATGT GGAGGAGGCA GCCTCTTGAT GGTCTTTGTG GCACTGCTCG TTTTCTATAT CACCAAAAGG AAAAAACAGA GGAGTCGGAG AAATGATGAG GAGCTGGAGA CAAGAGCCCA CAGAGTAGCT ACTGAAGAAA GGGGCCGGAA GCCCCACCAA ATTCCAGCTT CAACCCCTCA GAATCCAGCA ACTTCCCAAC ATCCTCCTCC ACCACCTGGT CATCGTTCCC AGGCACCTAG TCATCGTCCC CCGCCTCCTG GACACCGTGT TCAGCACCAG CCTCAGAAGA GGCCTCCTGC TCCGTCGGGC ACACAAGTTC ACCAGCAGAA AGGCCCGCCC CTCCCCAGAC CTCGAGTTCA GCCAAAACCT CCCCATGGGG CAGCAGAAAA CTCATTGTCC CCTTCCTCTA ATTAAAAAAG ATAGAAACTG TATTTTTCAA TAAAAAGCAC TGTGGATTTC TGCCCTCCTG ATGTGCATAT CCGTACTTCC ATGAGGTGTT TTCTGTGTGC AGAACATTGT CACCTCCTGA GGCTGTGGGC CACAGCCACC TCTGCATCTT CGAAATGACC GACCAAGCGA CGCCCAACCT GCCATCACGA GATTTCGATT CCACCGCCGC CTTCTATGAA AGGTTGGGCT TCGGAATCGT TTTCCGGGAC GCCGGCTGGA TGATCCTCCA GCGCGGGGAT CTCATGCTGG AGTTCTTCGC CCACCCCAAC TTGTTTATTG CAGCTTATAA TGGTTACAAA TAAAGCAATA GCATCACAAA TTTCACAAAT AAAGCATTTT TTTCACTGCA TTCTAGTTGT GGTTTGTCCA AACTCATCAA TGTATCTTAT CATGTCTGTA TACCGTCGAC CTCTAGCTAG AGCTTGGCGT AATCATGGTC ATAGCTGTTT CCTGTGTGAA ATTGTTATCC GCTCACAATT CCACACAACA TACGAGCCGG AAGCATAAAG TGTAAAGCCT GGGGTGCCTA ATGAGTGAGC TAACTCACAT TAATTGCGTT GCGCTCACTG CCCGCTTTCC AGTCGGGAAA CCTGTCGTGC CAGCTGCATT AATGAATCGG CCAACGCGCG GGGAGAGGCG GTTTGCGTAT TGGGCGCTCT TCCGCTTCCT CGCTCACTGA CTCGCTGCGC TCGGTCGTTC GGCTGCGGCG AGCGGTATCA GCTCACTCAA AGGCGGTAAT ACGGTTATCC ACAGAATCAG GGGATAACGC AGGAAAGAAC ATGTGAGCAA AAGGCCAGCA AAAGGCCAGG AACCGTAAAA AGGCCGCGTT GCTGGCGTTT TTCCATAGGC TCCGCCCCCC TGACGAGCAT CACAAAAATC GACGCTCAAG TCAGAGGTGG CGAAACCCGA CAGGACTATA AAGATACCAG GCGTTTCCCC CTGGAAGCTC CCTCGTGCGC TCTCCTGTTC CGACCCTGCC GCTTACCGGA TACCTGTCCG CCTTTCTCCC TTCGGGAAGC GTGGCGCTTT CTCAATGCTC ACGCTGTAGG TATCTCAGTT CGGTGTAGGT CGTTCGCTCC AAGCTGGGCT GTGTGCACGA ACCCCCCGTT CAGCCCGACC GCTGCGCCTT ATCCGGTAAC TATCGTCTTG AGTCCAACCC GGTAAGACAC GACTTATCGC CACTGGCAGC AGCCACTGGT AACAGGATTA GCAGAGCGAG GTATGTAGGC GGTGCTACAG AGTTCTTGAA GTGGTGGCCT AACTACGGCT ACACTAGAAG GACAGTATTT GGTATCTGCG CTCTGCTGAA GCCAGTTACC TTCGGAAAAA GAGTTGGTAG CTCTTGATCC GGCAAACAAA CCACCGCTGG TAGCGGTGGT TTTTTTGTTT GCAAGCAGCA GATTACGCGC AGAAAAAAAG GATCTCAAGA AGATCCTTTG ATCTTTTCTA CGGGGTCTGA CGCTCAGTGG AACGAAAACT CACGTTAAGG GATTTTGGTC ATGAGATTAT CAAAAAGGAT CTTCACCTAG ATCCTTTTAA ATTAAAAATG AAGTTTTAAA TCAATCTAAA GTATATATGA GTAAACTTGG TCTGACAGTT ACCAATGCTT AATCAGTGAG GCACCTATCT CAGCGATCTG TCTATTTCGT TCATCCATAG TTGCCTGACT CCCCGTCGTG TAGATAACTA CGATACGGGA GGGCTTACCA TCTGGCCCCA GTGCTGCAAT GATACCGCGA GACCCACGCT CACCGGCTCC AGATTTATCA GCAATAAACC AGCCAGCCGG AAGGGCCGAG CGCAGAAGTG GTCCTGCAAC TTTATCCGCC TCCATCCAGT CTATTAATTG TTGCCGGGAA GCTAGAGTAA GTAGTTCGCC AGTTAATAGT TTGCGCAACG TTGTTGCCAT TGCTACAGGC ATCGTGGTGT CACGCTCGTC GTTTGGTATG GCTTCATTCA GCTCCGGTTC CCAACGATCA AGGCGAGTTA CATGATCCCC CATGTTGTGC AAAAAAGCGG TTAGCTCCTT CGGTCCTCCG ATCGTTGTCA GAAGTAAGTT GGCCGCAGTG TTATCACTCA TGGTTATGGC AGCACTGCAT AATTCTCTTA CTGTCATGCC ATCCGTAAGA TGCTTTTCTG TGACTGGTGA GTACTCAACC AAGTCATTCT GAGAATAGTG TATGCGGCGA CCGAGTTGCT CTTGCCCGGC GTCAATACGG GATAATACCG CGCCACATAG CAGAACTTTA AAAGTGCTCA TCATTGGAAA ACGTTCTTCG GGGCGAAAAC TCTCAAGGAT CTTACCGCTG TTGAGATCCA GTTCGATGTA ACCCACTCGT GCACCCAACT GATCTTCAGC ATCTTTTACT TTCACCAGCG TTTCTGGGTG AGCAAAAACA GGAAGGCAAA ATGCCGCAAA AAAGGGAATA AGGGCGACAC GGAAATGTTG AATACTCATA CTCTTCCTTT TTCAATATTA TTGAAGCATT TATCAGGGTT ATTGTCTCAT GAGCGGATAC ATATTTGAAT GTATTTAGAA AAATAAACAA ATAGGGGTTC CGCGCACATT TCCCCGAAAA GTGCCACCTG ACGTC